Minimalne alimenty na dziecko w 2022 r. Ile wynoszą? Podajemy konkretną kwotę na podstawowe potrzeby

Ile wynoszą minimalne alimenty na dziecko w 2022 r.? To zagadnienie często przewija się w internecie. Szczególnie ważne jest to dla osób, które samotnie wychowują dziecko. Rodzic, który nie bierze w tym udziału lub jego zainteresowanie jest ograniczone, powinien zaspokajać finansowe potrzeby potomka. Wysokość alimentów zależy od kilku czynników.

Alimenty mają zaspokoić podstawowe potrzeby i wypłacane są osobom spokrewnionym lub spowinowaconym, które nie mogą podjąć pracy zarobkowej. Na świadczenia te mogą więc liczyć niepełnoletnie dzieci, które wychowywane są przez jednego rodzica (najczęściej przez matkę). Wcześniej jednak musi on założyć sprawę w sądzie, a organ ustali podejmie odpowiednią decyzję. Ile wynoszą minimalne alimenty na dziecko w 2022 r.? 

Zobacz wideo Tusk: Nikt nikomu nie zabierze 500+

Więcej informacji na temat świadczeń znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Dr Nadja Reissland, Durham UniversityPalenie w ciąży. Te zdjęcia z USG sprawią, że nigdy nie sięgniesz po papierosa

Minimalne alimenty na dziecko - podstawowe informacje

Okazuje się, że nie tylko dzieci wychowywane przez jednego rodzica są uprawnione do pobierania świadczenia. Na zasądzenie alimentów mogą liczyć także:

  • dzieci od rodziców,
  • małżonek,
  • rodzice,
  • rodzeństwo,
  • dziecko współmałżonka.

O wypłatę zobowiązań mogą starać się osoby, które popadły w niedostatek zawiniony (bankructwo spowodowane hazardem) lub niezawiniony (wypadek, który wywołał trwałe kalectwo). Jak długo trzeba płacić alimenty? Dopiero sąd może zwolnić z tego obowiązku. W przypadku dzieci są dwie granice.

Pierwsza to osiągnięcie 18. roku życia, druga - 25. roku życia, jeśli podopieczny studiuje w systemie dziennym. Nie można samemu decydować o zmianie wysokości świadczenia i zaprzestaniu wypłacania. Obecnie przyjmuje się, że obowiązek alimentacyjny kończy się, gdy dana osoba zaczyna zarabiać i gromadzić swój majątek. 

Jaka kara grozi za niepłacenie alimentów? Zdefiniowane zostało to w art. 209 Kodeksu karnego:

Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem, albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Minimalne alimenty na dziecko w 2022 r. - ile wynoszą?

Wysokość alimentów określa sąd. Bierze on pod uwagę między innymi miesięczny dochód na osobę w rodzinie, wydatki oraz zarobki pozwanego (bądź pozwanych) i jego ogólną sytuację życiową. Każda ze stron może podać przykładową kwotę, ale musi uzasadnić swoją decyzję. Nie można jednak wymagać zbyt wysokich alimentów, zwłaszcza jeśli strona pozwana nie zarabia dużo lub jest bezrobotna.

Pozostaje jedno ważne pytanie. Ile wynoszą minimalne alimenty na dziecko w 2022 r.? Przyjmuje się, że muszą wynosić co najmniej 500 zł na każdą pociechę. Ta zasada nie jest jednak prawomocna i o wysokości świadczenia decyduje sąd. Wydawałoby się, że brak dochodów jest przeszkodą. Nic bardziej mylnego, bo o interesy dzieci (lub innych osób z najbliższej rodziny) dba Fundusz Alimentacyjny. Wypłaca on świadczenia, gdy dochód nie przekracza 900 zł na osobę. Wysokość alimentów nie może przekroczyć 500 zł. Pozwany musi "oddać" funduszowi zaległe kwoty.

Rodzice doczekali się na razie 11 synów i córeczki.Mama 12 dzieci znów jest w ciąży. Uważa, że jest odporna na antykoncepcję

Więcej o: