Wymagania dla rodziców chrzestnych. Kapłana mogą interesować życie intymne i oceny z religii kandydatów

Wymagania dla rodziców chrzestnych stawiane przez Kościół katolicki to nie tylko kartka od spowiedzi, czy uczestnictwo we mszy. Kapłana, który ma przygotować zaświadczenie o braku przeciwskazań dla kandydata na rodzica chrzestnego może interesować wiele spraw, takich jak życie intymne i oceny z religii.

Wymagania dla rodziców chrzestnych tak naprawdę dotyczą wielu aspektów życia. Nie wystarczy bowiem pójść do spowiedzi przez samą uroczystością, czy pojawić się na mszy świętej. Przyszli rodzice chrzestni muszą spełniać nie tylko wymogi formalne jak wiek, ale także wykazać się odpowiednią moralnością. Osoba, która żyje w grzechu - według prawa kanonicznego - nie może zostać chrzestnym.

Zobacz wideo Michał Piróg nie chciałby zostać ojcem chrzestnym dziecka Joanny Krupy

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Wymagania dla rodziców chrzestnych, czyli co się liczy

Jeśli chodzi o kwestie formalne odnośnie pełnienia funkcji rodzica chrzestnego - tu od wieków nic się nie zmieniło. Z punktu widzenia Kościoła chrzestnym może zostać osoba, która:

  • ukończyła 16 lat
  • jest wierząca
  • przystąpiła do chrztu, komunii i bierzmowania.

Jednak to nie koniec. Wymagań jest znacznie więcej, bowiem przyszli chrzestni muszą zadeklarować, że chodzą do Kocioła, nie żyją w związku niesakramentalnym ani w konkubinacie, są wolni od wszelkich kar kanonicznych, nie głoszą herezji i nie są apostatami, czyli osobą, która dokonała aktu porzucenia wiary religijnej.

Taki kandydat musi potwierdzić, że pomoże rodzicom chrzczonego dziecka wychować je w wierze katolickiej. 

Przyszli rodzice chrzestni muszą przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię faktycznego miejsca zamieszkania, że mogą zostać matką chrzestną lub ojcem chrzestnym. I tu właśnie zaczynają się schody, bo żeby takowy dokument otrzymać, należy udać się do proboszcza swojej parafii. Duchowny, mając pewne wątpliwości może zadać kilka dodatkowych pytań. Nie chodzi tu o znajomość modlitw, czy zasad kościelnych, ale przede wszystkim, czy dana osoba uczęszczała na lekcje religii i jakie miała oceny lub "czy żyje w trwałej okazji do grzechu"? Oczywiście chodzi tu o wykluczenie osób, które nie przestrzegają zasad życia katolickich i są w nieformalnych związkach - bez ślubu kościelnego.

XPostnatal,Depression,And,Stressful,Motherhood,Concept.,Exhausted,Woman,Feeling,Headache,Wybrała imiona dla synów po dziadkach. W duecie budzą jedno skojarzenie. "Nie zrobiłam tego specjalnie"

Kto nie może zostać rodzicem chrzestnym?

Według wytycznych oraz zasad wprowadzonych przez Kościół, rodzicami chrzestnymi dziecka nie mogą być następujące osoby:

  • osoby niepraktykujące,
  • osoby żyjące w związku niesakramentalnym (bez ślubu kościelnego),,
  • osoby po rozwodzie - nawet jeśli są samotne, a rozwód był z winy partnera,
  • osoby, na które nałożone zostały kary kanoniczne,
  • osoby głoszące herezje,
  • młodzież nieuczęszczającą na szkolną katechezę,
  • młodzież poniżej 16. roku życia i bez sakramentu bierzmowania.

Anna Starmach o łączeniu pracy z macierzyństwem. 'Nie raz już płakałam!'Anna Starmach o łączeniu pracy z macierzyństwem. "Nie raz już płakałam!"

Więcej o: