Zostawiasz dziecko samo w domu? Prawo wprost wyznacza wiek, ale rodzice się z tym nie zgadzają. "W życiu bym tak nie zrobiła"

Od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu? To pytanie sprawia dylemat i zakłopotanie wśród rodziców. Warto wiedzieć, że jest jednak przepis, który jasno reguluje i prawnie rozwiewa wątpliwości. Wielu rodziców się z nim nie zgadza i uważa go za absurdalny. "W życiu bym tak nie zrobiła" - komentują.

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Pozostawienie dziecka samego w domu to spory dylemat i stres dla każdego rodzica. Niestety takie sytuacje często się zdarzają szczególnie nagle, gdy wypada nam coś na ostatni moment lub zmuszeni jesteśmy coś pilnie załatwić. Opiekunowie często zastanawiają się, od którego wieku jest to możliwe - prawo jasno to przedstawia.

Tyskie przedszkolaki będą miały zajęcia także w języku angielskimDziecko samo w domu a prawo. Od kiedy może pozostać samo bez opieki?

Od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu?

Zgodnie z prawem, zdrowe dziecko samo w domu może pozostawać po ukończeniu 7., 8. lub 13. roku życia - to zależy od rodzaju przepisów. Jednak według specjalistów nie tylko wiek powinien o tym decydować. O tej decyzji może świadczyć także dojrzałość emocjonalna pociechy, samodzielność oraz odpowiednie przygotowanie rodzica, zarówno dziecka jak i domu. 

Wracając do przepisów, prawo określa to jasno. Zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń:

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać, lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Z kolei prawo administracyjne, przedstawia sytuację w zupełnie innym świetle. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jej zapisy (art. 32 ust. 1) brzmią następująco:

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.
Zobacz wideo Lato - najtrudniejsza pora roku dla małych dzieci. Dlaczego? [Mamy Czas]

Oba przepisy przedstawiają sytuację nieco inaczej. Jednak to nie koniec prawnych zawiłości. Istnieje bowiem jeszcze jeden zapis Kodeksu Cywilnego, który za właściwy wiek wskazuje ukończenie przez dziecko 13 roku życia. W art. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (art. 426) ustanowiono:

Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

Jakie zdanie na temat dzieci samych w domu mają eksperci? 

Pozostawienie pociechy samej w domu zależy od wielu czynników. Przede wszystkim dzieci są różne, jedne bardziej dojrzałe i zaradne, inne z kolei ciekawskie wszystkiego, z bujną wyobraźnią. Wszystko należy wziąć pod uwagę - przed pozostawieniem dziecka bez opieki z pewnością trzeba je odpowiednio przygotować, wiele wytłumaczyć oraz nakreślić jasne zasady. Pomocne okażą się zajęcia lub lista zabaw czy czynności do wykonania. Przed kilkugodzinnym wyjściem niezbędne będą także krótkie próby wyjść oraz baczna obserwacja jak nasza pociecha sobie radzi. 

Na profilu facebookowym eDziecko.pl rodzice podzielili się przemyśleniami na ten temat:

Jako 8-latka zostawałam sama w domu... I jestem wdzięczna za to, że w tamtych czasach dzieci miały swobodę, a rodzice obdarzali je zaufaniem
Dzieci są różne i w różnym wieku dojrzewają do pewnych rzeczy. Ja moje starsze dzieci mogłam już spokojnie w domu zostawiać na kilka godzin jak miały po 6 lat. A najmłodszego, mimo że teraz ma 6 lat nie zostawię nawet na 10 min samego, bo ma bujną wyobraźnię i głupie pomysły mu wpadają czasem do głowy.
Więcej o: