Kościół stawia rodzicom chrzestnym konkretne warunki. Księża pytają kandydatów o życie intymne

Kościół katolicki stawia warunki przyszłym rodzicom chrzestnym. Nie chodzi tu tylko o uczestnictwo we mszy świętej, przyjęcie sakramentów, czy chodzenie na lekcje religii. Ksiądz, mając wątpliwości co do moralności przyszłego rodzica - może zadać pytania dotyczące życia intymnego.

Kościół stawia rodzicom chrzestnym szereg warunków, które muszą spełnić, żeby móc pełnić tę funkcję. Tutaj nie wystarczy okazać się zaświadczeniem o przyjęciu Pierwszej Komunii oraz bierzmowania. Trzeba udać się do spowiedzi, a następnie odbyć szczerą, czasem nawet krępującą rozmowę z proboszczem swojej parafii. Duchowny wszak może również zadać pytanie dotyczące szczegółów życia intymnego.

Zobacz wideo Michał Piróg nie chciałby zostać ojcem chrzestnym dziecka Joanny Krupy

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Kościół stawia rodzicom chrzestnym konkretne warunki

Jeśli chodzi o kandydata na rodzica chrzestnego, to jest kilka wymogów stricte formalnych, czyli przede wszystkim:

  • ukończenie 16. roku życia (w drodze wyjątku dopuszcza się osoby młodsze),
  • uczęszczanie na katechezę szkolną,
  • bycie wierzącym i praktykującym katolikiem, który jest wolny od ciężkich grzechów,
  • przystąpił do chrztu, komunii oraz bierzmowania,
  • może przystąpić do sakramentu pokuty i komunii świętej.

Jednak to nie wszystko. Przed kandydatem na rodzica chrzestnego daleka droga. Musi on wpierw udać się do Kościoła, aby się wyspowiadać i przyjąć komunię. Następnie czeka go rozmowa z proboszczem parafii, który ma przygotować zaświadczenie o braku przeciwskazań do bycia rodzicem chrzestnym. Jednak, żeby przygotować taki dokument, ksiądz - jeśli nie zna kandydata osobiście i nie jest pewny jego moralności może zadać kilka dodatkowych pytań. Dodatkowe pytania wynikają z faktu troski o odpowiednie wychowanie religijne chrzczonego dziecka.

Nie chodzi tu o znajomość pacierza, czy przykazań kościelnych. Duchowny może dopytać o życie intymne kandydata na rodzica chrzestnego. Czy dana osoba żyje w tzw. trwałej okazji do grzechu, tzn. czy jest w nieformalnym związku, którego w świetle prawa kościelnego nigdy nie chce zalegalizować.

Kobieta opowiedziała, z jakimi komentarzami musi się mierzyćPozuje, odsłaniając ciążowy brzuszek. Internauci bezlitośni. "Obrzydliwy"

Kto może nie otrzymać zgody na bycie rodzicem chrzestnym?

Okazuje się, że to nie rodzice, a jednak ksiądz proboszcz ma ostatnie zdanie w kwestii doboru rodziców chrzestnych. Przyszła matka lub ojciec chrzestny musi zdeklarować, że prowadzi życie zgodnie z wiarą katolicką.

Zaświadczenia nie otrzymają osoby, które żyją w związkach niesakramentalnych, czy młodzieży, która odmawia uczestnictwa w lekcji religii mimo, że ze względu na swój wiek i naukę w szkole średniej powinna w niej uczestniczyć. Dodatkowo dokumentu nie otrzyma osoba, która dokonała aktu apostazji, czy głosi herezję.

Wożą dziecko do przedszkola rano i odbierają po 19. Do opiekunek mają jedną prośbęWożą dziecko do przedszkola przed świtem i odbierają po 19. Opiekunkom mówią: Bez leżakowania, to szybciej zaśnie

Więcej o: