Dodatkowe środki dla matek za urodzenie dzieci mogą wynieść 1138 zł. Którym Polkom się należą?

Matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Środki te mogą wynieść 1138 złotych. Ale którym Polakom należą się pieniądze? Jakie warunki trzeba spełnić? Wyjaśniamy urzędowe zawiłości.

Więcej ciekawych artykułów o świadczeniach znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Emerytura za urodzenie dzieci należy się matkom czwórki lub więcej pociech, jak również samotnym ojcom. W 2022 roku może wynieść do 1138 złotych. Dokładna kwota jest zależna od otrzymywanej emerytury (renty). Świadczenie jest bowiem jedynie uzupełnieniem już otrzymywanych pieniędzy do kwoty najniższej emerytury. Jednak bycie matką lub ojcem określonej liczby dzieci nie wystarczy, trzeba spełnić jeszcze inne warunki. Zobaczcie, komu dokładnie należą się dodatkowe pieniądze.

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieliPodwójna emerytura. Przysługuje nielicznym. Kto otrzyma drugą emeryturę?

Dodatkowe pieniądze dla rodziców czwórki dzieci. Komu się należą?

Oprócz bycia matką bądź ojcem czworga (lub więcej) dzieci, trzeba spełnić następujące warunki:

 • ukończyć 60 lat (kobiety) bądź 65 lat (mężczyźni),
 • mieć pełne prawa rodzicielskie,
 • przebywać na wolności i być niekaranym,
  (wyjątek - kara pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego),
 • nie mieć długotrwałych przerw w wychowywaniu dzieci,
 • posiadać od 16 roku życia przez 10 lub więcej lat ośrodek interesów życiowych w Polsce,
 • mieć polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE albo EFTA wraz z prawem (stałego bądź legalnego) pobytu w Polsce,
 • mieć jakiekolwiek ubezpieczenie społeczne lub wcale go nie mieć (w przypadku KRUS - okresy z ubezpieczeniem lub pracą w gospodarstwie rolnym, ale nie dłuższe niż 25 lat i bez uprawnień do emerytury rolniczej).

Spełniasz te warunki (albo spełnia je bliska ci osoba)? Wniosek o przyznanie dodatkowych środków należy złożyć osobiście w stacjonarnej placówce ZUS. Sam formularz z dokumentami można pobrać stąd bądź wziąć bezpośrednio z placówki. Z kolei wśród dokumentów muszą się znaleźć:

Dodatkowo mogą być potrzebne takie dokumenty:

 • orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem,
 • zagraniczny dokument stanu cywilnego,
 • potwierdzenie źródeł osiąganych dochodów i przychodów wraz z ich wysokością,
 • dokumenty o aktualnym zatrudnieniu bądź prowadzeniu innej działalności zarobkowej wraz z wysokością osiąganych dochodów lub przychodów,
 • dokumenty o innych pobieranych świadczeniach,
 • zaświadczenia o rodzaju i wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego oraz o dochodach z niego uzyskiwanych.

Emerytura za urodzenie dzieci. Komu przysługuje?Emerytura za urodzenie dzieci. Komu przysługuje dodatkowe 1338 zł?

Więcej o: