Becikowe 2022. Niektórzy rodzice dostaną ponad tysiąc złotych. Kluczowy jest jeden warunek

Becikowe 2022, czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka. To przede wszystkim znaczna pomoc dla rodziców i samego malucha, który właśnie przyszedł na świat. Wynosi ona 1000 zł, jednak niektórzy mogą dostać dużo więcej. Kluczowy jest jeden warunek, żeby dostać pieniądze. Przedstawiamy szczegóły.

Becikowe 2022 to tak naprawdę potoczna nazwa jednorazowego świadczenia, które otrzymuje matka, ojciec lub opiekun prawny nowo narodzonego dziecka. To konkretne pieniądze, bo aż 1000 zł przekazywane na konta bankowe tych rodziców, których dochód nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Jednak dla części z nich istnieje możliwość otrzymania dodatkowych funduszy. Kluczowy jest jeden warunek.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Becikowe 2022 - kto może otrzymać świadczenie?

Becikowe 2022 to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka, które jest przyznawane na wniosek:

  • rodzicowi nowo narodzonego dziecka (matce lub ojcu),
  • opiekunowi prawnemu dziecka, czyli osobie, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, czyli osobie, która przejęła opiekę nad dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

Pieniądze są przekazywane na konto bankowe jednego z rodzica bądź opiekuna - tylko pod dwoma warunkami. Najważniejszym kryterium jest dochód - nie może on przekroczyć kwoty 1 922 zł netto na osobę. Kolejną ważną rzeczą jest prowadzenie karty ciąży od co najmniej 10 tygodnia ciąży. Chodzi o to, aby kobieta wraz z poczętym dzieckiem znalazła się pod opieką specjalistów - aż do porodu. Oczywiście ten zapis nie dotyczy opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, oraz osób, które przysposobiły dziecko).

Żeby dostać pieniądze - wystarczy, że jeden z rodziców (lub opiekunów) złoży wniosek. Rodzice, którzy spełniają powyższe kryteria mogą to zrobić za pomocą portalu Emp@tia - mają na to aż 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Po tym czasie mija możliwość uzyskania pieniędzy.

Rozpatrzenie złożonych dokumentów i wypłata pieniędzy powinna nastąpić maksymalnie w ciągu jednego miesiąca, a w przypadku szczególnie skomplikowanej sprawy - w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Mama podaje dzieciom kolację w paczkach po chipsachMa 12 dzieci i nie chce jej się myć naczyń. "Serwuję kolację w paczce po chipsach"

Becikowe od miasta lub gminy? Tak - jeśli jest niski dochód

Dla tych najuboższych rodzin, których dochód nie przekracza więcej niż 674 zł netto na osobę jest możliwość otrzymania dodatkowego zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu urodzenia dziecka od urzędu miasta bądź gminy - zależy od zamieszkiwanego obszaru.

Natomiast jeśli w danej rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, wtedy górna granica dochodu jest nieco wyższa. Żeby otrzymać dodatkowe pieniądze nie wolno w tym przypadku przekroczyć 764 zł netto na osobę.

Alana boryka się z problemami z wagą.Była dziecięcą miss. Dziś odcina się od cukierkowego wizerunku

Więcej o: