Ulga 4+ to zastrzyk gotówki dla rodziców. Dostaną pieniądze nawet, gdy dziecko urodzi się w trakcie roku

Ulga 4+ to zastrzyk gotówki dla rodziców. Oznacz to, że z początkiem roku kalendarzowego, mając czwórkę i więcej dzieci - mogą oni liczyć na dodatkowe środki, które przydadzą się w każdym domu. Okazuje się, że w świetle aktualnych przepisów, otrzymają oni pieniądze nawet wtedy, kiedy dziecko urodzi się w trakcie roku.

Ulga 4+ to ulga dla rodzin wielodzietnych. Jest ona jedną z najkorzystniejszych preferencji podatkowych wprowadzonych w ramach Nowego Polskiego Ładu. Jest bardzo preferencyjna dla rodziców z czwórką i więcej dzieci - obejmuje przychody podatnika, które nie przekraczają 85 528 zł rocznie.

Zobacz wideo Polski Ład a koszty uzyskania przychodu. Kto straci? Ekspert odpowiada

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Ulga 4+, czyli kto może z niej skorzystać?

Ulga 4+ przysługuje rodzinom wielodzietnym. Jednak, aby z niej skorzystać, należy spełnić postawione przez prawodawcę kilka warunków. Zatem przysługuje ona tym rodzicom, którzy w danym roku kalendarzowym wobec co najmniej czworga dzieci:

  • pełniły funkcję rodzica (posiadali pełnię praw rodzicielskich),
  • pełniły funkcję opiekuna prawnego dla mieszkającego z nimi dziecka,
  • sprawowały funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,
  • wykonywały ciążący na nich obowiązek alimentacyjny albo sprawowały funkcję rodziny zastępczej.

Ulga 4+ została wprowadzona dla wszystkich osób spełniających powyższe kryteria, niezależnie od ich stanu cywilnego. Dotyczy ona zatem zarówno osób nie tylko pozostających w związku małżeńskim, ale także żyjących w konkubinacie, bądź samotnie wychowujących dzieci.

Ulga dla rodzin wielodzietnych ma zastosowanie zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 153 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie od 1 stycznia 2022 roku. Rodziców zatrudnionych na umowy o pracę, umowy zlecenia, czy z działalności gospodarczej obowiązuje zwolnienie od podatku dochodowego przychodów w wysokości nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł.

Mama podaje dzieciom kolację w paczkach po chipsachMa 12 dzieci i nie chce jej się myć naczyń. "Serwuję kolację w paczce po chipsach"

Pieniądze także dla tych, którym urodzi się dziecko 31 grudnia

Prawo do ulgi dla rodzin wielodzietnych, potocznie nazywaną ulgą 4+ przysługuje również za ten rok podatkowy, w którego trakcie dziecko się urodzi. Rodzicie nie muszą czekać pełnego roku, aby skorzystać z prawa do rozliczenia się na preferencyjnych warunkach. Zgodnie z przepisami Nowego Ładu nie ma tu znaczenia, czy maluch przyjdzie na świat z początkiem stycznia , czy końcem grudnia. Jeśli rodzice posiadają czwórkę i więcej dzieci, a ich dochody nie przekraczają kwoty 85 528 zł, wówczas będzie przysługiwać im zwolnienie względem wszystkich przychodów osiągniętych w tym okresie, czyli ulga 4+.

Alana boryka się z problemami z wagą.Była dziecięcą miss. Dziś odcina się od cukierkowego wizerunku

Więcej o: