Becikowe 2022. Niektórzy mogą liczyć na więcej niż tysiąc złotych. Dotyczy to wybranych rodziców

Becikowe 2022, czyli dodatkowe pieniądze dla tych wszystkich matek, które urodziły dziecko. Kwota jest dość spora, niektórzy mogą liczyć na więcej niż tysiąc złotych. Dotyczy to oczywiście wybranych rodziców, ponieważ kluczowym elementem jest tu przede wszystkim osiągany dochód.

Becikowe 2022 jest jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się żywego dziecka. To dodatkowe 1000 zł dla ojca lub matki dziecka. Jednak o pieniądze mogą starać się tylko ci rodzice, których dochód nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Dla tych najuboższych rodzin, których dochód nie przekracza więcej niż 674 zł netto na osobę jest możliwość otrzymania zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Becikowe 2022, czyli zasady przyznawania świadczenia

Becikowe 2022, czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka to dodatkowe pieniądze od państwa, które należą się:

  • rodzicowi nowo narodzonego dziecka,
  • opiekunowi prawnemu dziecka, czyli osobie, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, czyli osobie, która przejęła opiekę nad dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

Pieniądze są przekazywane na konto bankowe jednego z rodzica bądź opiekuna jeśli są spełnione następujące kryteria:

  • dochód na osobę w twojej rodzinie nie przekracza w miesiącu 1 922 zł netto.
  • matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu była pod opieką medyczną (nie dotyczy: opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, osób, które przysposobiły dziecko).

Rodzice, którzy spełniają powyższe kryteria mogą złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia - mają na to aż 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Rozpatrzenie złożonych dokumentów i wypłata pieniędzy powinna nastąpić w ciągu 1 miesiąca, a w przypadku szczególnie skomplikowanej sprawy - w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Czarnek daje dobry przykład dzieciom i młodzieży.Minister Czarnek pokazał, jak motywuje dzieci do ruchu. Internauci: "Mniej jeść"

Niektórzy mogą liczyć na dodatkowe becikowe - ważny jest dochód

Becikowe, czyli świadczenie za urodzenie dziecka to 1000 zł od państwa, jednak to określenie obejmuje jeszcze dwa inne świadczenia. Chodzi o dodatek z tytułu urodzenia się dziecka oraz fakultatywną jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka wypłacaną przez samorząd gminny (czasami zwane becikowym gminnym). Jednak tu też jest ważne kryterium jakim jest osiągany dochód. Jeśli w danej rodzinie nie przekracza on w miesiącu 674 zł netto na osobę (lub 764 zł, gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością), rodzice mogą otrzymać zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

W niektórych przypadkach urzędy gmin i miast same przyznają dodatkową, jednorazową pomoc finansową, jeśli została podjęta taka uchwała. Szczegóły warto sprawdzić w swoim urzędzie miasta bądź gminy. uchwalona w danej gminie. Dowiedz się więcej w twoim urzędzie gminy lub urzędzie miasta.

Dziecko z WWO może zaskoczyć dorosłych swoim zachowaniemDziecko z WWO może zaskoczyć dorosłych swoim zachowaniem

Więcej o: