Polkom przysługuje dodatkowe 1338 zł za urodzenie dzieci. Kto i na jakich zasadach dostanie pieniądze?

Program Mama 4+ to nieskładkowe świadczenie emerytalne wypłacane przez ZUS i finansowane z budżetu państwa. Aby je otrzymać, należy spełniać kilka warunków. Od marca bieżącego roku jego wysokość wzrosła i wynosi 1338 zł brutto miesięcznie.
Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Od 1 marca 2019 roku jest dostępne świadczenie Mama 4+, jego celem jest przyznanie emerytury kobietom oraz w niektórych przypadkach także mężczyznom posiadającym co najmniej czworo dzieci. Są jednak pewne warunki, by móc ubiegać się o przyznanie matczynej emerytury.

Umowa zlecenie a emerytury (zdjęcie ilustracyjne)14. emerytura. Kiedy wypłata świadczeń? ZUS podał datę

Emerytura Mama 4+. Komu przysługuje świadczenie?

O świadczenie mogą ubiegać się osoby, które osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet 60 lat, a panowie muszą mieć ukończony 65 rok życia. Jednak to nie wystarczy, aby ubiegać się o emeryturę, warunkiem koniecznym jest brak posiadania niezbędnych środków utrzymania, ale to nie wszystko.

W celu otrzymania matczynej emerytury należy spełniać poniższe wytyczne:

  • Matka urodziła i wychowała co najmniej czwórkę dzieci, bądź wyłącznie wychowała i ma ukończony 60 rok życia.
  • Mieszka w Polsce przez co najmniej 10 lat, jej tzw. ośrodkiem interesów życiowych jest nasz kraj i tu płaci podatki.
  • Posiada polskie obywatelstwo albo posiada prawo pobytu, lub stałego pobytu na terytorium Polski, jest obywatelem Państw UE lub cudzoziemcem mieszkającym w Polsce.

Czy ojcowie też dostaną pieniądze? Jaka jest wysokość świadczenia Mama 4 plus?

Jak się okazuje, świadczenie może być przyznane także ojcom. Aby tata opiekujący się dziećmi mógł otrzymać taką pomoc materialną na jesień swojego życia, musi spełniać poniższe warunki:

  • ukończył 65 lat,
  • wychował co najmniej czworo dzieci, ponieważ ich matka zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Wysokość świadczenia będzie podlegała rokrocznej waloryzacji. W 2021 roku wynosiła 1250,88 zł brutto, zaś od marca tego roku wynosi już 1338,44 zł.

Istotną informacją jest fakt, że jeżeli matka albo ojciec mają prawo do emerytury, bądź renty, ale wysokość przyznanego im świadczenia wynosi mniej niż najniższa wartość emerytury, to świadczenie mama cztery plus może stanowić uzupełnienie tej kwoty do wysokości 1338,44 zł brutto. Dlatego warto poznać zasady, które warunkują przyznanie tego świadczenia.

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Jarosław Kaczyński (zdjęcie ilustracyjne)Kaczyński zadeklarował, że będzie dążył do stałej "czternastki".

Emerytura dla matek. Gdzie należy złożyć wniosek?

Jak czytamy na oficjalnym portalu gov.pl, uzupełniające świadczenie rodzicielskie przysługuje jedynie na wniosek osób zainteresowanych. Oznacza to, że jeśli spełniamy powyższe kryteria i osiągnęliśmy wiek emerytalny, możemy składać wnioski o przyznanie świadczenia w placówkach ZUS lub KRUS.

Niezbędne będą dokumenty poświadczające posiadanie lub wychowanie co najmniej czwórki dzieci. Wybierając się do urzędu, należy przygotować:

  • akty urodzenia dzieci,
  • numery PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • adres do korespondencji,
  • nr konta, na który będą przelewane środki, lub wskazać formę, w jakiej chcemy otrzymywać emeryturę.
Więcej o: