Bezwarunkowy dochód podstawowy to dla rodzin duży zastrzyk gotówki. 1300 zł miesięcznie dostaną jedynie wybrani

Bezwarunkowy dochód podstawowy to dla rodzin duży zastrzyk gotówki. Pieniądze w ramach tego eksperymentalnego programu dostaną jednak jedynie nieliczni.

Na dodatkowy zastrzyk gotówki mogą liczyć zarówno bogaci, jak i biedni. Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać 1300 zł miesięcznie w ramach bezwarunkowego dochodu podstawowego? Odpowiadamy.

Zobacz wideo Czy bezwarunkowy dochód podstawowy jest możliwy w Polsce?

Bezwarunkowy dochód podstawowy - duży zastrzyk gotówki. Kto otrzyma 1300 zł?

Bezwarunkowy dochód podstawowy to świadczenie w wysokości 1300 zł, które mają otrzymywać przez dwa lata od państwa wybrani obywatele. Pieniądze te mają być pomocne w zapewnieniu godnych warunków życia i być szansą na rozwój zawodowy.

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Program pilotażowy skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego (północna część województwa warmińsko-mazurskiego). W ramach eksperymentu wybrana grupa osób bez względu na zatrudnienie, zarobki, liczbę posiadanych dzieci i status materialny, będzie otrzymywać 1300 złotych każdego miesiąca.

Pomysłodawcą tego programu jest Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. Zgodnie z szacunkami, od 5 tys. do 31 tys. Polaków będzie otrzymywać pieniądze od państwa w ramach tego eksperymentu.

Bezwarunkowy dochód podstawowy obejmie Obwód Kaliningradzki. Dlaczego ten region?

Ten obszar źle wypada pod względem dochodów, ubóstwa, aktywności gospodarczej i bezrobocia. Interwencja, jaką byłby program pilotażowy BDP, mogłaby przynieść istotny efekt. Jest to region wyludniający się, popegeerowski, mocno dotknięty przez skutki transformacji ustrojowej, ale także zamknięcia małego ruchu granicznego w 2018 roku

- wyjaśnia dr Szlinder, prezes Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego.

Więcej o:
Copyright © Agora SA