Emerytura za urodzenie dzieci oznacza sporą gotówkę co miesiąc. Kto może na nią liczyć? Wyjaśniamy

Emerytura za urodzenie dzieci to świadczenie pieniężne będące częścią programu socjalnego "Mama 4 plus". Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze co miesiąc? Wyjaśniamy zawiłości.

Więcej ciekawych artykułów o świadczeniach znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Emerytura matczyna tak naprawdę jest jedynie dodatkiem uzupełniającym otrzymywaną emeryturę do kwoty najniższej emerytury. Maksymalnie może wynosić (od marca 2022 roku) 1338,44 zł brutto (1217,98 złotych netto) i podlega waloryzacji. Ale kto może starać się o dodatkowe pieniądze? Emerytura za urodzenie dzieci przysługuje matkom, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci oraz samotnym ojcom w przypadku:

 • długotrwałej przerwy w wychowywaniu dzieci przez matkę,
 • porzucenia dzieci przez matkę,
 • śmierci matki dzieci.

Jednak warunków, jakie trzeba spełnić, aby cieszyć się dodatkową gotówką, jest trochę więcej.

Emerytura za urodzenie dzieci. Komu przysługuje?Emerytura za urodzenie dzieci. Komu przysługuje dodatkowe 1338 zł?

Emerytura za urodzenie dzieci - te warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dodatkowe pieniądze

Oprócz bycia matką lub samotnym ojcem przynajmniej czwórki dzieci trzeba spełnić następujące warunki:

 • skończyć 60 (kobiety) bądź 65 (mężczyźni) lat,
 • nie mieć dochodu dającego podstawowe środki utrzymania lub emeryturę (rentę) niższą od najniższej emerytury,
 • mieć od 16 roku życia przez 10 lat (lub więcej) ośrodka interesów życiowych w Polsce,
 • być obywatelem Polski lub kraju Unii Europejskiej bądź Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wraz z prawem pobytu lub prawem stałego pobytu w Polsce (bądź zalegalizowanym pobytem),
 • mieć jakiekolwiek ubezpieczenie społeczne lub jego brak (w przypadku KRUS - okresy z ubezpieczeniem lub pracą w gospodarstwie rolnym, ale nie dłuższe niż 25 lat i bez prawa do emerytury rolniczej).
 • mieć pełne prawa rodzicielskie,
 • być niekaranym 
 • (ewentualnie kara w systemie dozoru elektronicznego),
 • nie mieć długotrwałych przerw w wychowywaniu dzieci.

Jak można złożyć wniosek o przyznanie dodatkowych środków? Dokumenty należy złożyć osobiście w stacjonarnej placówce ZUS. Formularze można wziąć zarówno z placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i pobrać z tej strony - emerytura 4 plus, wydrukować, uzupełnić i zanieść do stacjonarnej placówki ZUS.

Rachunek / pieniądze / senior / seniorka / emeryt / emerytkaEmerytura za urodzenie dzieci. "Pracować się nie opłaca"

Więcej o: