Duże zmiany w zasiłku macierzyńskim już od sierpnia 2022. Dotyczą m.in. podwyżki

Duże zmiany w zasiłku macierzyńskim już od sierpnia 2022 roku. Oznacza to, że kobieta, która spodziewa się dziecka, po urodzeniu dziecka otrzyma nieco więcej pieniędzy, niż było dotychczas. Ma to związek ze zmianami w Kodeksie pracy, które są niezbędne wprowadzenia dwóch unijnych dyrektyw w Unii Europejskiej, do których została zobowiązana również Polska.

Duże zmiany w zasiłku macierzyńskim już od sierpnia 2022 roku. Za niecały miesiąc zostanie znowelizowany Kodeks pracy w związku z wprowadzeniem dwóch unijnych dyrektyw. Dotyczy to dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w całej Unii Europejskiej oraz rozszerzenia o tzw. dyrektywę rodzicielską, której główna zasada work life-balance mówi o czasie dla rodziny.

Zobacz wideo Mąż Izabeli Janachowskiej jest milionerem. Ona "zwariowałaby bez pracy"

Więcej informacji znajdziesz na stornie głównej Gazeta.pl.

Duże zmiany w zasiłku macierzyńskim już od sierpnia 2022 roku

Duże zmiany w zasiłku macierzyńskim wejdą w życie już całkiem niedługo, bo w sierpniu. Kobiety, które niedawno urodziły dzieci i przebywają na urlopach macierzyńskich, czy rodzicielskich mają wybór w jakich kwotach chcą otrzymywać zasiłek. Są to następujące wysokości:

 • 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego oraz podczas pierwszych 6 tygodni urlopu rodzicielskiego; pozostała liczba tygodni urlopu - tylko 60 % podstawy wymiaru zasiłku;
 • 80% podstawy wymiaru zasiłku - przez cały okres przebywania na urlopie.

Zmiany, które pojawia się w znowelizowanym Kodeksie pracy przedstawiają się następująco. Kobieta, która po urodzeniu dziecka będzie chciała skorzystać z urlopu, od sierpnia będzie miała dwie możliwości:

 • wypłacenia zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100% za cały okres urlopu macierzyńskiego, następnie 70 % podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego;
 • zasiłek macierzyński w wysokości 81,5% za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, jeśli kobieta w ciągu 21 dni od urodzenia dziecka złoży wniosek o wypłacanie jej zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Co istotne, za okres 9 tygodniowej części tego urlopu dla ojca dziecka przysługiwać będzie zasiłek macierzyński tylko w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Natomiast jeśli w pierwszym roku życia dziecka, kobieta nie wykorzysta urlopu rodzicielskiego, będzie ona uprawniona do złożenia wniosku  o wyrównanie zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego. Takie wyrównanie będzie przysługiwało wysokości do 100% podstawy zasiłku macierzyńskiego. Natomiast jeśli kobieta będzie korzystać z urlopu rodzicielskiego w następnych latach życia dziecka, będzie miała prawo do 70% podstawy wymiaru zasiłku z tym, że taka wysokość zasiłku będzie również dotyczyć ojca dziecka, który również ma możliwość pójścia na urlop rodzicielski.

Kolejne dzieci zmarły po wzięciu udziału w niebezpiecznym wyzwaniu z TikToka. Rodzice złożyli pozewKolejne dzieci zmarły po wzięciu udziału w niebezpiecznym wyzwaniu z TikToka. Rodzice złożyli pozew

Kto jest uprawniony do skorzystania z zasiłku macierzyńskiego?

Z prawa do skorzystania z zasiłku macierzyńskiego mogą skorzystać osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym (obowiązkowo albo dobrowolnie). Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przysługuje następującym osobom:

 • pracownikom,
 • członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 • osobom, które wykonują pracę nakładczą,
 • osobom, które pracują na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług oraz osobom, które z nimi współpracują, a także osobom świadczącym pracę na podstawie umowy uaktywniającej,
 • osobom, które prowadzą pozarolniczą działalność, i osobom, które z nimi współpracują,
 • osobom, które pracują odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • osobom, które odbywają służbę zastępczą,
 • duchownym.

Reasumując, zasiłek przysługuje tym wszystkim, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo lub dobrowolnie. Jednak jest on wypłacany niezależnie od tego, jak długo ma się ubezpieczenie chorobowe. Na przykład jeśli kobieta urodziła dziecko dzień po tym, jak zgłosiła się do ubezpieczenia chorobowego, albo zgłosił ją sam pracodawca, tym samym nabywa ona podstawy do wypłaty zasiłku.

Co ważne, zasiłek macierzyński przysługuje także wtedy, gdy kobieta:

 • pracuje na podstawie umowy na czas określony, która została przedłużona do dnia porodu;
 • była w ciąży i została w tym czasie zwolniona z pracy (zatem straciła ubezpieczenie chorobowe);
 • zostały naruszone przepisy i jest to prawomocnie orzeczone przez sąd;
 • pracodawca ogłosił upadłość lub został zlikwidowany.

Czytelniczka pokazała paragon za obiad.Mama pokazała paragon ze smażalni nad morzem. Cena ryby powala

Więcej o: