Matura 2022. Kiedy wyniki matur? Gdzie je sprawdzić? [DATA, GODZINA]

Kiedy wyniki matur? Tegoroczni maturzyści oczekują ich z niecierpliwością. To od tych wyników zależą ich dalsze życiowe plany, gdyż wpłyną na wyniki rekrutacji na studia. Gdzie i kiedy sprawdzić wyniki? Odpowiadamy.

Matura 2022. Kiedy wyniki matur? Czasu zostało już niewiele, a napięcie narasta. Ci, którym tegoroczna matura nie poszła najlepiej, nie muszą się martwić. Dostaną jeszcze jedną szansę na poprawę wyników.

Zobacz wideo Wersow rzuciła studia! Jak zareagowała rodzina?

Kiedy wyniki matur? To już niedługo

Wyniki tegorocznych matur zostaną udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną już za kilka dni - 5 lipca 2022 roku, po godzinie 8 rano. Świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości oraz zaświadczenia o wynikach matury zostaną przekazane przez okręgową komisję egzaminacyjną dyrektorowi szkoły. Dokumenty te będą mogli odebrać ci absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w pierwszym terminie.

Wyniki matur uczniowie mogą sprawdzić na specjalnym portalu uruchomionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Każdy maturzysta otrzymał jeszcze w szkole indywidualny login i hasło do logowania.

Matura poprawkowa 2022. Kiedy szansa na poprawę?

Tegoroczni maturzyści, którzy nie zdali matury, będą mogli przystąpić do matury poprawkowej. Warunek jest jeden: niezdanie tylko z jednego przedmiotu.

Więcej przydatnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Pisemną część poprawkowego egzaminu dojrzałości CKE zaplanowała na 23 sierpnia (wtorek), na godzinę 9. Co istotne - nie ma możliwości poprawki części ustnej matury (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne).

Wyniki poprawkowego egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 9 września.

Więcej o:
Copyright © Agora SA