Emerytura za urodzenie dzieci. Polki mogą dostać dodatkowe 1338 zł miesięcznie. Kluczowy jest jeden warunek

Emerytura za urodzenie dzieli należy się wielu Polkom, ale tyko tym, które urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Jednak pieniądze nie są przyznawane automatycznie - trzeba złożyć wniosek. Wyjaśniamy jak otrzymać dodatkowe 1338 zł miesięcznie.

Emerytura za urodzenie dzieci została wprowadzona stosunkowo niedawno - od marca 2019 roku. Ubiegać się o nią mogą zarówno kobiety oraz mężczyźni, jeśli po osiągnięciu wieku emerytalnego nie mają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Jak otrzymać świadczenie? Wyjaśniamy.

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur?

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Emerytura za urodzenie dzieci, czyli dodatkowe 1338 zł miesięcznie

Emerytura za urodzenie dzieci, to właściwie pieniądze z programu "mama cztery plus, które jest rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym. Należy się tym, którzy żeby wychować co najmniej czworo dzieci nie były w stanie podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały, a dziś - po osiągnięciu wieku emerytalnego - żyją na granicy ubóstwa, nie mając prawa do innych świadczeń. Kwota emerytury podlega waloryzacji i od marca 2022 roku wynosi dokładnie 1338,44 zł brutto.

Matczyna emerytura - bo talk potocznie jest nazywana - należy się nie tylko matkom. O dodatkowe fundusze mogą się ubiegać również ojcowie dzieci, pod warunkiem że:

  • osiągnęli wiek emerytalny, czyli ukończyli 65 lat;
  • wychowali minimum czwórkę dzieci, w sytuacji, gdy ich matki albo zmarły albo odeszły i nie zajmowały się dziećmi.

Ważną informacją jest również fakt, że jeśli dana osoba ma już przyznane inne świadczenie (emerytura lub renta), ale jest one niższe niż najniższa emerytura, ta specjalna matczyna emerytura stanowi uzupełnienie do kwoty 1338,44 zł brutto.

Urodziła dziecko w wieku 47 lat.W wieku 47 lat urodziła dziesiąte dziecko. Internauci: "Oni już mają dosyć"

Jak dostać pieniądze? Gdzie złożyć wniosek

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i spełniły kryterium jakim jest wychowanie co najmniej czwórki dzieci - mogą ubiegać się o przyznanie prawa do świadczenia. W tym celu muszą złożyć wniosek do ZUS.

Do wniosku należy dołączyć w szczególności oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (druk ERU), zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego, akt zgonu w przypadku śmierci matki dzieci, zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

'Dobry Start', czyli 300 plus (zdjęcie ilustracyjne)Wniosek dobry start 2022 - aby dostać pieniądze ważny jest termin

Więcej o: