Od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu? Prawo podaje konkrety. Tłumaczymy niejasności

Pytanie "od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu?" spędza sen z powiek wielu rodziców. Nikt nie nie chce, aby latorośli się coś stało pod jego nieobecność. Jednak polskie prawo mówi konkretnie, kiedy można zostawić dziecko bez opieki.

Więcej ciekawych artykułów o dzieciach i dla dzieci znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Wysyłasz dziecko na kolonie? Sprawdź, czym jedzie

Dokumentami regulującymi zasady opieki nad dziećmi w Polsce są trzy akty prawne:

  • artykuł 106 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń,
  • ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z Prawa Administracyjnego,
  • artykuł 12 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego.

Według tych dokumentów dziecko można zostawić samo w domu w wieku 7, 8 bądź 13 lat. Skąd takie różnice i jak je interpretować? Wyjaśniamy prawne zawiłości.

Kiedy można zostawić dziecko samo w domu?Od jakiego wieku dziecko samo w domu? Niektórzy mogą dostać karę grzywny za pozostawienie pociechy

Prawo wyjaśnia, od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu. To musicie wiedzieć

Polskie prawo jasno określa, że bezwzględnie nie wolno zostawić bez opieki osoby dorosłej dziecka w wieku poniżej siedmiu lat oraz osoby niepełnosprawnej w stopniu uniemożliwiającym jej samodzielne funkcjonowanie:

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać, lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny lub karze nagany.

Wiele osób przywołuje też akt dotyczący świadczeń pieniężnych, który mówi, że:

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Jednak powyższy ustęp dotyczy wyłącznie kwestii przyznania rodzicowi lub opiekunowi prawnemu dziecka zasiłku opiekuńczego. Dokument nie wyznacza wieku, w jakim latorośl może zostać sama w domu.

Niektórzy uważają, że dzieci muszą ukończyć 13 lat, aby móc je zostawić bez opieki. Opierają się na Kodeksie Cywilnym, który stanowi, że:

Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie

oraz

Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

Jednak powyższe dotyczy wyłącznie czynności prawnych, czyli np. zawarcia umowy (również aneksu do niej) czy jej wypowiedzenia. Oznacza to również, że dziecko do 13 roku życia nie może odpowiadać za zepsucie czy zniszczenie czegoś.

To kiedy w końcu latorośl może zostać sama w domu, bez opieki osoby dorosłej? Tak naprawdę mając powyżej 7 lat, ale jednocześnie musi być wystarczająco dojrzała psychicznie i odpowiedzialna. Dla każdego dziecka granicą dojrzałości jest inny moment w jego życiu.

Dzieci same w domu (zdjęcie ilustracyjne)Dziecko samo w domu według prawa. Kiedy nie potrzebuje stałej opieki?

Więcej o: