Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022? Zaważą o tym, czy uczniowie dostaną się do wymarzonych szkół średnich

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022? Tegoroczni absolwenci klas ósmych szkół podstawowych z niecierpliwością czekają na oficjalne ogłoszenie oraz podsumowanie majowych testów z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Ważną informacją jest to, że testu nie można nie zdać, nie ma on minimalnego progu punktowego, ale z drugiej strony jego wynik może przesądzić o dostaniu się do wymarzonej szkoły.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022? Pytają uczniowie klas ósmych. Niestety przyjdzie im jeszcze trochę poczekać, ponieważ oficjalne informacje o tym, ile zdobyli punktów i jak to się przekłada na wynik ogólny będą dostępne z początkiem lipca.

Zobacz wideo Najtrudniejsze rzeczy w szkole według Julii Szponer [Lista Plotka]

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Kiedy wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022?

Uczniowie, wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 otrzymają już 1 lipca 2022 roku, a konkretnie otrzymają je drogą elektroniczną - na stronie właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Znajdą się one na indywidualnych kontach ucznia, do których potrzebne będą dane do logowania. Hasło powinni otrzymać od wychowawcy bądź dyrektora szkoły, a loginem będzie numer PESEL danego ucznia.

Natomiast papierowe zaświadczenie, które jest wymagane przy rekrutacji do szkoły średniej - zdający otrzymają tydzień później, czyli 8 lipca 2022 roku.

W związku z tym do 12 lipca będzie można dokonać zmian w systemie rekrutacyjnym i zmodyfikować szkoły, do których ósmoklasista zamierza składać swoje papiery. To właśnie wynik egzaminu ósmoklasisty 2022 będzie jednym z ważniejszych kryteriów przyjęcia do wybranej przez ucznia szkoły średniej.

Zobaczyła mamę prowadzącą syna na smyczy. Ukradkiem zaczęła nagrywać i nagle zrozumiała powódZobaczył mamę prowadzącą syna na smyczy. Ukradkiem zaczął nagrywać i nagle zrozumiał powód

Procenty i centyle, czyli jak czytać wyniki z egzaminu?

Egzamin ósmoklasisty to przede wszystkim możliwość sprawdzenia wiedzy zdobytej na pierwszym poziomie edukacji. Jest on obowiązkowy, jednak co ważne, nie zostały ustalone żadne progi punktowe, co oznacza, że nie można go nie zdać. Natomiast z drugiej strony, to jego wynik będzie brany pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, dlatego dla wielu uczniów może on okazać się niezwykle pomocny w obraniu dalszej drogi. Dobrze napisany otworzy drzwi do wielu szkół, także tych najlepszych w kraju.

Na zaświadczeniu o wynikach z egzaminu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla każdego zdawanego przez ucznia przedmiotu.

Wynik procentowy określa odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdobył zdający, natomiast wynik centylowy będzie określać odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Daje to możliwość porównania swoich wyników z uczniami z całego kraju i realne oszacowanie swoich szans w rekrutacji do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej.  

15.04.2019, Wrocław, ósmy dzień ogólnopolskiego strajku nauczycieli.Strajk nauczycieli we wrześniu? Broniarz: "Niebywały niepokój"

Więcej o: