Dodatkowe siedem dni wolnego dla rodziców już niebawem. Nie przegap zmiany przepisów

Od sierpnia bieżącego roku pracowników czekają duże zmiany w Kodeksie pracy. Zmianie ulegną również przepisy dotyczące urlopów. Jest to wynikiem dyrektywy unijnej dotyczącej równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców lub opiekunów. Dzięki niej pracujący rodzice dostaną nowe uprawnienia. Co się zmieni?

Na mocy nowelizacji Kodeksu pracy można zyskać możliwość wzięcia łącznie dodatkowych siedmiu dni wolnego w ciągu roku. Kto i w jakich okolicznościach będzie mógł z nich skorzystać?

Zobacz wideo Nadgodziny praca nocna, a może zwolnienie ze wszystkich obowiązków? Na co uważać w ciąży?

Przeczytaj więcej na stronie głównej Gazeta.pl.

Zmiany w urlopach dla rodziców 2022 trafiły do konsultacji społecznych. Wiemy kiedy wejdą w życieZmiany w urlopach dla rodziców trafiły do konsultacji społecznych

Nowy urlop opiekuńczy to aż pięć dodatkowych dni w kalendarzu

Konieczność implementacji dyrektywy work-life balance wymusiło wprowadzenie nowego urlopu w Kodeksie pracy. Jego celem jest zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem najbliższej rodziny, to jest synem, córką, matką, ojcem lub współmałżonkiem. Dotyczy to również osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga poważnej opieki lub wsparcia ze względu na stan zdrowia.

Nowy urlop będzie nieodpłatny, co oznacza, że pracownik podczas sprawowania opieki nad osobą bliską nie otrzyma wynagrodzenia. Dni wolne wliczane są do okresu zatrudnienia, a od niego zależą uprawnienia pracownicze. Pracodawca będzie mógł udzielić urlopu na wniosek pracownika - można złożyć go w formie papierowej lub elektronicznej, w terminie nie krótszym niż na dzień przed rozpoczęciem (źródło: bankier.pl).

Urlop macierzyński i urlop rodzicielskiUrlop ojcowski 2022 i macierzyński. Zmiany zaskoczą rodziców

Dodatkowe dni wolne z powodu tak zwanej siły wyższej: co to znaczy?

Kolejny nowy zapis w ustawie dotyczącej czasu pracy dotyczy możliwości zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Oznacza to nic innego jak pilne sprawach rodzinne spowodowane chorobą bądź też nagłym wypadkiem. Pracownik zachowuje za czas tego zwolnienia prawo do 50 procent wynagrodzenia, obliczanego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. Jak głosi Art. 1481 § 4 Kodeksu pracy - projekt nowelizacji z dnia 3 czerwca 2022 roku:

Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPMGazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: