Wcześniejsza emerytura dla rodziców. Jak ją uzyskać? Wszystko, co musisz wiedzieć

Przejście emerytury jest możliwe zasadniczo tylko wówczas, gdy osiągniemy odpowiedni wiek i staż pracy, podczas którego płaciliśmy składki. To niestety wyklucza tych rodziców, którzy musieli zajmować się wyłącznie domem i dziećmi. Rząd proponuje więc specjalne świadczenie dla rodziców, jednak jest to obwarowane pewnymi warunkami. Jakie dokumenty są wymagane?

O wcześniejsze świadczenie z ZUS mogą ubiegać się te osoby, które m.in. musiały zrezygnować z pracy zawodowej z powodu choroby dziecka uniemożliwiającej mu samodzielne funkcjonowanie. Aby móc ją uzyskać, oprócz wypełnionego wnioskiem o emeryturę ZUS, należy dostarczyć również informację o okresach składkowych i nieskładkowych, dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy/ prowadzenia działalności pozarolniczej/ służby wojskowej/ pobierania zasiłku dla bezrobotnych/ urlopu wychowawczego/ nauki w szkole wyższej, dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie oraz zaświadczenie/orzeczenie o stanie zdrowia dziecka

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Przeczytaj więcej na stronie głównej Gazeta.pl

Czy rodzice niepracujący zawodowo mają szansę na wcześniejszą emeryturę?

Wcześniejsza emerytura przysługuje wszystkim tym rodzicom, którzy zajmują się dzieckiem wymagającym stałej opieki i spełniają poniższe warunki:

  • do 31 grudnia 1998 r. mieli wymagany staż, czyli okresy składkowe i nieskładkowe (kobieta - co najmniej 20 lat, mężczyzna - co najmniej 25 lat),
  • nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego (OFE) - jeżeli urodzili się po 1948 r.,
  • ostatnio przed 1 stycznia 1999 r. byli ubezpieczeni z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy,
  • przed 1 stycznia 1999 r. nie mogli podjąć pracy albo przestali pracować z powodu stanu zdrowia dziecka i konieczności sprawowania nad nim stałej opieki.

Co w tym kontekście jest ważne, to warunkiem do przyznania świadczenia jest, aby dziecko, którym rodzice się opiekują, przed 1 stycznia  1999 r. było całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji bez względu na przyczynę chorobową lub całkowicie niezdolne do pracy z powodu choroby wymienionej w § 2 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 1989 r.  W obydwóch przypadkach niezdolność do pracy musiała istnieć od urodzenia, lub powstać przed ukończeniem przez dziecko 18 lat.

Czy rodzice sprawujący opiekę nad wymagającym stałej pielęgnacji mają prawo do wcześniejszej emerytury?

Według strony zus.pl jest to możliwe, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

  • ukończyli 45 lat przed 1999 r.,
  • mają wymagany staż składkowy i nieskładkowy (kobieta - co najmniej 20 lat, mężczyzna - co najmniej 25 lat) przypadający przed 1999 r.,
  • opiekują się dzieckiem, które wymaga stałej pielęgnacji i posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie takie zawiera wskazania dotyczące konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • za dziecko, którym się opiekują, ośrodek pomocy społecznej opłacał składkę na ubezpieczenie społeczne przed 1999 r.
Więcej o:
Copyright © Agora SA