Obliczanie średniej ocen trwa. Uczniowie prześcigają się w walce o lepsze stopnie, ale często zapominają o jednym

Obliczanie średniej ocen trwa. Początek czerwca to ostatni dzwonek na poprawę stopni i zdobycia upragnionego świadectwa z czerwonym paskiem. Jednak same piątki i szóstki nie wystarczą. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji liczy się jeszcze jedna ocena, o której często sami uczniowie zapominają.

Obliczanie średniej ocen trwa. Nawet najmłodsi uczniowie doskonale orientują się, że aby otrzymać świadectwo z wyróżnieniem trzeba uzyskać minimum 4,75 średniej ocen. Z początkiem czerwca rozpoczął się ostatni bój o jak najlepsze oceny. Jednak same stopnie, nawet te najlepsze, nie wystarczą do uzyskania czerwonego paska. Liczy się jeszcze zachowanie.

Zobacz wideo Cleo była słaba z fizyki. Znalazła sposób, jak podciągnąć sobie ocenę. Nietypowy

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw

Oficjalne zakończenie roku szkolnego - już niedługo. Uroczyste rozdanie świadectw i wręczenie nagród będzie miało miejsce 24 czerwca 2022 roku. Do tego czasu został jeszcze niecały miesiąc. Uczniowie, którym niewiele brakuje do otrzymania świadectwa z wyróżnieniem mają więc trochę czasu na podciągnięcie i poprawę ocen. Jednak warto wiedzieć, że nauczyciele mają określone terminy, do których muszą wystawić oceny. Zwykle z końcem maja są wystawiane przewidywane oceny niedostateczne, z początkiem czerwca - przewidywane pozostałe oceny roczne, a do średnio do połowy czerwca, oceny roczne.

Jaka średnia ocen do świadectwa z wyróżnieniem?

Uczniowie, którzy pragną uzyskać na świadectwie czerwony pasek, średnia arytmetyczna ich wszystkich ocen musi wynosić co najmniej 4,75. Wszelki sprawy związane z możliwością otrzymania świadectwa z wyróżnieniem reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Nie ma tam też żadnego zapisu, który wykluczałby możliwość uzyskania czerwonego paska w przypadku otrzymania oceny dostatecznej. Najważniejsze jest to, aby uzyskać łączną średnią ocen, która wynosi co najmniej 4,75. Jednak to nie wszystko - liczy się też zachowanie.

O tym uczniowie często zapominają - liczy się też ocena z zachowania

Wielu uczniów prześciga się w walce o lepsze stopnie, tym samym zapominając o jednej ważnej kwestii. Ocenie z zachowania. To, czy uczeń otrzyma świadectwo z wyróżnieniem, zależy także od tego, jak w danym roku szkolnym się sprawował. Czy dbał o dobre imię szkoły? Czy był aktywny i pomocny? Czy dobrze odnosił się w stosunku do nauczycieli i kolegów? Otóż, aby otrzymać świadectwo z wyróżnieniem ocena z zachowania musi być bardzo dobra lub wzorowa. Te warunki są określone również w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Więcej o: