Emerytura dla matek. Kobiety mogą dostać dodatkowe 1338 zł. Ważne jest jedno kryterium

Emerytura dla matek to tak naprawdę rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które może otrzymać matka, która urodziła i wychowała, co najmniej czworo dzieci, a w przypadku jej śmierci albo porzucenia dzieci, pieniądze może dostać także ojciec. W dobie galopującej inflacji - zastrzyk gotówki w kwocie 1338 zł - przyda się w każdym domowym budżecie. Aby ubiegać się o pieniądze, ważne jest jedno kryterium.

Emerytura dla matek potocznie nazywana jest emeryturą matczyną lub "mama cztery plus" i przeznaczona jest z myślą o tych, którzy ze względu na fakt posiadania dzieci nie mogły wrócić do pracy lub w ogóle jej nie rozpoczęły, a co za tym idzie - nie płaciły składek emerytalnych. Chociaż w nazwie ma przydomek "dla matek" - o pieniądze może również ubiegać się ojciec dzieci.

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur?

Emerytura dla matek, czyli 1338 zł miesięcznie

Emerytura matczyna to rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługujące kobietom, które zrezygnowały z pracy zawodowej lub w ogóle jej nie podjęły ze względu na fakt urodzenia i wychowywania co najmniej czwórki dzieci. Celem tego świadczenia jest przede wszystkim zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają innych funduszy, niezbędnych do życia.

Co istotne, to kwota tego rodzicielskiego świadczenia uzupełniającej równa jest wysokości najniższej emerytury określonej w ustawie o emeryturach i rentach. Podlega corocznej waloryzacji. Wypłaca je organ emerytalno-rentowy wypłacający emerytury i renty. Po ostatniej waloryzacji emerytur wynosi ona dokładnie 1338 zł miesięcznie.

Pieniądze otrzymają przede wszystkim osoby, które nie mają prawa do innych świadczeń emerytalno-rentowych lub które pobierają świadczenie w kwocie niższej od minimalnej emerytury. W tym przypadku emerytura matczyna będzie stanowiła dopełnienie świadczenia dotychczas pobieranego do wysokości aktualnie obowiązującej kwoty najniższej emerytury, zatem będzie ona równa kwocie najniższej emerytury.

Zdjęcie poglądowe.Jego córka rzuciła się na podłogę. Te słowa powinien przeczytać każdy rodzic

Kto może liczyć na świadczenie emerytalne "mama cztery plus"?

Warunki, które należy spełniać, żeby ubiegać się o rodzinne świadczenie uzupełniające wyglądają następująco:

  • przede wszystkim urodzenie i wychowywanie bądź w przypadku ojca tylko wychowywanie minimum czwórki dzieci,
  • osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat dla kobiety, lub 65 lat dla mężczyzny)
  • brak środków niezbędnych do życia,
  • obywatelstwo polskie lub prawo pobytu,
  • zamieszkiwanie pod polskim adresem.

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać w placówkach ZUS lub KRUS (w przypadku osób legitymujących się okresami ubezpieczenia rolniczego). Taki dokument powinien zawierać m.in. dane osobowe wnioskodawcy, pesel lub nr dowodu osobistego, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, wskazanie świadczenia, o które się ubiegamy i sposób jego wypłaty oraz podpis.

Do uzupełnionego wniosku należy dołączyć:

  • akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej,
  • numery PESEL dzieci,
  • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i majątkowej.

Natomiast gdy wnioskodawcą przyznania świadczenia przez urząd jest ojciec dzieci trzeba podać także datę śmierci matki lub ich porzucenia przez nią.

Co istotne, uzupełniające świadczenie rodzinne nie przysługuje osobom, które zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub miały ją ograniczoną, nie mogły wychowywać dzieci, ponieważ były np. w zakładzie karnym. O matczyną emeryturę nie mogą ubiegać się także osoby, posiadają emeryturę lub rentę w wysokości, co najmniej najniższej emerytury.

Na zdjęciu: Irina Kharasailo z synkiem Mironem.Stracili wszystko przez wojnę w Ukrainie. Teraz tracą syna. 3-letni Miron opada z sił

Więcej o: