500 plus przepada niektórym rodzicom. Inni będą musieli zwrócić świadczenie wraz z odsetkami

500 plus to najpopularniejsze świadczenie dla rodziców, jednak żeby je otrzymywać, trzeba spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest konieczność zamieszkiwania na terenie Polski. Dotyczy to także Ukraińców, którzy znaleźli się w naszym kraju w wyniku wojny.

Więcej tematów związanych ze świadczeniami rodzinnymi na stronie Gazeta.pl

Od początku trwającej na Ukrainie wojny, do naszego kraju przybyło ponad 3,57 mln uchodźców. Nie wszyscy jednak zostali na terenie Polski. Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Straż Graniczną, niemal 1,53 mln z nich wróciło do ojczyzny. Część z nich podejmowała świadczenie 500 plus

Andrzej DudaNowe święto już w czerwcu. Uczniowie liczą na dodatkowe wolne

500 plus dla Ukraińców

W myśl ustawy związanej z przybyciem do Polski uchodźców z Ukrainy rodziny z dziećmi, które przekroczyły granicę po 23 lutego 2022 roku mogły się starać o przyznanie świadczenia 500 plus. Aby je pobierać, muszą spełniać ważny warunek: przebywać na terytorium Polski. Jeżeli wyjadą na dłużej niż 30 dni, świadczenie im przepadnie, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych może żądać zwrotu pobranych wbrew zasadom środków.  Ukraińcy, którzy mają zamiar opuścić nasz kraj, a pobierają 500 plus powinni poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe informacje o tym, jak to zrobić znajdują się na stronie ZUS.  

Zobacz wideo Przyzwyczajenia, trendy, zalecenia medyczne i dobre rady. Czyli skąd właściwie brać wiedzę o pielęgnacji noworodka?

500 plus. ZUS wie, jak sprawdzać komu środki się nie należą

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma wiele możliwości sprawdzenia, czy danemu obywatelowi Ukrainy środki ze świadczenia 500 plus rzeczywiście się należą. ZUS może skorzystać w tym celu m.in. z systemu informacji oświatowej, centralnego wykazu ubezpieczonych, specjalnego rejestru obywateli Ukrainy, który prowadzi Straż Graniczną. Ponadto Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma możliwość zasięgnąć informację czy dany świadczeniobiorca wystąpił o przyznanie świadczeń rodzinnych w innym kraju (państwie członkowskim UE/EFTA).

W przypadku wątpliwości, dotyczących spełnienia warunków do otrzymywania świadczeń dla rodzin, w szczególności warunku zamieszkania w Polsce, możemy wezwać świadczeniobiorcę do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce ZUS. Możemy wstrzymać wypłatę świadczenia wychowawczego, jeżeli świadczeniobiorca odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie wyjaśnień, co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia. Te zasady obowiązują zarówno Polaków, jak i cudzoziemców

powiedział Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy ZUS.

Rodzice z Nowego z niecierpliwością czekają, kiedy w mieście będzie żłobekŚwiadczenie żłobkowe 2022 to spory zastrzyk gotówki dla rodzin

500 plus. W jakiej sytuacji trzeba oddać środki?

Jeśli obywatel Ukrainy, który pobierał świadczenie 500 plus, opuści nasz kraj i nie poinformuje o tym ZUS-u, będzie musiał oddać pieniądze za okres, za który mu się nie należały. 

Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia dla rodzin i nie poinformuje ZUS o swoim wyjeździe, będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami

- dodaje Paweł Żebrowski.

Więcej o: