Od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu? Upewnij się, rodzicu. Niebawem wakacje

Prawo polskie jest na tyle zawiłe, że trudno znaleźć przepis, który jednoznacznie informowałby, w jakim wieku można zostawić dziecko samo w domu. Poza tym same rozporządzenia prawne mają się nijak do psychologii rozwojowej dzieci, która głosi, że każde z nich rozwija się w indywidualnym tempie. O tym, w jakim stopniu dziecko jest samodzielne, najlepiej wiedzą rodzice.

W polskim prawie istnieją aż trzy różne przepisy różnicujące wiek, w którym dziecko może zostać samo w domu. Są jednakże bardzo fragmentaryczne i niezharmonizowane, dlatego lepiej podejść do nich raczej jak do wskazówek, niż traktować jak wyrocznię.

Zobacz wideo Najczęstsze pytania mam. Czy dziecko jest już najedzone? Jak reagować na kolkę?

Przeczytaj więcej na stronie głównej Gazeta.pl.

Przepisy nie odpowiadają na wszystkie wątpliwości rodziców

W zależności od rodzaju przepisów zdrowe dziecko może zostać w domu, kiedy ukończy siódmy, ósmy. lub dopiero 13. rok życia. Przepisy te są bardzo ogólnikowe i nie zawierają informacji, kiedy dziecko może zostać samo w domu na noc.

Przypominamy zapis art. 106 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeksu wykroczeń:

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać, lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Inną informację zawiera art. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego:

Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie’’. W sensie prawnym ma to ważne znaczenie, gdyż: „Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

Prawo administracyjne i ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa również nie przynosi jednoznacznej odpowiedzi:

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Przemęczone dzieckoOd kiedy dziecko może zostać samo w domu? Prawo wskazuje konkretny wiek

Dziecko samo w domu: jakie są zasady zachowania bezpieczeństwa?

Jako że nie sztywnej granicy, która określałaby moment, w którym nasze dzieci są gotowe, by móc na pewien czas być zostawione bez opieki dorosłego, najlepiej tę decyzję podejmować indywidualnie. Najważniejsze jest to, aby dziecko było świadome tej sytuacji i samo czuło się na tyle pewne, że poradzi sobie samo w domu. 

Najważniejsze zasady, jakimi powinno się kierować, są następujące:

  • Nie należy wpuszczać do domu nieznajomych.
  • Nie wolno bawić się ogniem sprzętem elektronicznym i elektrycznym ani środkami chemicznymi, ostrymi przedmiotami typu noże czy nożyczki.
  • Należy poinformować naszego potomka,  jak powinno zachować się w nagłych wypadkach i gdzie może szukać pomocy, a także, kiedy wrócimy do domu w jakim celu wychodzimy.

kiedy zostawić dziecko samo w domuOd kiedy można zostawić dziecko samo w domu? "Czasu nie da się cofnąć"

Edziecko.pl jest dla Was i dla Was piszemy o życiu rodzinnym. Nie oznacza to jednak, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina.

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPMGazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: