Kiedy są egzaminy ósmoklasisty 2022? Są sposoby, by dostać dodatkowe punkty w rekrutacji do liceum

Egzaminy ósmoklasisty rozpoczną się już lada dzień. Zostało naprawdę niewiele czasu na powtórzenie materiału. Dla tych uczniów, którzy przez wszystkie lata szkoły podstawowej uczyli się systematycznie, zadania testowe nie powinny być zaskoczeniem. Dodatkowo, dobrze napisany egzamin z języka polskiego, matematyki i języka obcego - może pomóc w rekrutacji do liceum.

Egzamin ósmoklasisty w całej Polsce rozpocznie się w tym samym czasie - o godzinie 9:00. Egzamin z języka polskiego odbędzie się 24 maja i potrwa 120 minut, egzamin z matematyki - odbędzie się 25 maja i potrwa 100 minut, a do egzaminu z języka obcego nowożytnego - uczniowie klas ósmych przystąpią w czwartek 26 maja. Potrwa on 90 minut. Wynik testów ma ogromny wpływ na liczbę punktów potrzebnych, by dostać się do wybranego przez ucznia liceum. Maksymalnie można zdobyć 200 punktów.

Zobacz wideo Iga Świątek wygadała się o egzaminie na prawo jazdy. "Czemu się ze mnie śmiejecie?"

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Punkty z egzaminu ósmoklasisty. Ile można zdobyć?

Za bezbłędnie napisane trzy testy można zdobyć łącznie 100 punktów. Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania z danego przedmiotu. 

Oznacza to, że liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego i matematyki należy pomnożyć przez 0,35. Z języka obcego nowożytnego mnożymy przez 0,30.

Wygląda to następująco, jeśli dany uczeń otrzyma 100 proc. na egzaminie, to 100 x 0,35 przyniesie mu 35 punktów.

Jak czytamy na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad  lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku.

Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)Egzamin ósmoklasisty. Jak zdobyć dodatkowe punkty w rekrutacji?

Rekrutacja do szkół średnich. Jak zdobyć dodatkowe punkty?

Uczniowie, którzy powalczą o miejsca w najlepszych szkołach w kraju, zapewne już dawno zapoznali się z kryteriami naborów. Została ostatnia prosta, aby poprawić wyniki ocen końcowych, bo za nie uczniowie też mogą dostać sporo punktów. Przedstawia się to następująco:

  • za ocenę wzorową na świadectwie uczeń otrzymuje 18 punktów, ocena bardzo dobra 17, dobra 14, dostateczna 8, a dopuszczająca 2 punkty;
  • za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z czerwonym paskiem - 7 punktów,
  • za osiągnięcia w konkursach organizowanych przez kuratoria na szczeblu wojewódzkim, osiągnięcia artystyczne oraz sportowe, które są ujęte w rozporządzeniu MEN - 18 punktów,
  • za wolontariat, informacja o nim musi jednak znaleźć na świadectwie - 3 punkty.

Liczą się także inne przedmioty. Warto przyłożyć się do nauki

W trakcie rekrutacji do najlepszych szkół średnich oprócz egzaminu ósmoklasisty i dwóch głównych przedmiotów (język polski, matematyka) - dodatkowe punkty można uzyskać za oceny dwóch wybranych przez ucznia przedmiotów. Wszystko zależy od profilu klasy, do której dana osoba ubiega się o przyjęcie. Historia będzie istotna w drodze do klasy o profilu humanistycznym, dziennikarskim, czy prawnym. Ocena celująca z biologii, czy chemii pomoże w rekrutacji do klasy o profilu biologiczno-chemicznym.  

Egzamin ósmoklasisty (zdjęcie ilustracyjne)Egzamin ósmoklasisty 2022. Kiedy się odbędzie? Kiedy wyniki?

Progi punktowe z lat ubiegłych. Trzeba to sprawdzić

Warto pamiętać, że o tzw. progach punktowych, czyli o tym, ile punktów trzeba zdobyć, żeby dostać się do wybranej przez ucznia szkoły - dowiemy się dopiero po zakończeniu całego procesu rekrutacji. Jako podpowiedź, osoby biorące udział w rekrutacji, mogą sugerować się progami punktowymi z ubiegłych lat. Jednak co ważne, należy traktować je bardzo orientacyjnie, gdyż samym dyrektorom szkół ciężko jest określić jak będzie wyglądać rekrutacja i zainteresowanie w danej placówce.

Edziecko.pl. jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl i tu: edziecko.pl/ukraina.

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPMGazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: