Czy ksiądz może odmówić chrztu? Prawo kanoniczne a chrzest

Czy ksiądz może odmówić chrztu? Niejednokrotnie zdarzyło się nam słyszeć, że proboszcz odmówił udzielenia tego sakramentu. Procedury związane z chrztem dziecka nie są dla wszystkich oczywiste, dlatego przedstawiamy więcej informacji na ten temat.

Kiedy nie można ochrzcić dziecka? Prawo Kanoniczne

Kiedy ksiądz może odmówić chrztu? Często z tym tematem wiąże się wiele kontrowersji. Zdarza się, że rodzice żyjący w związkach niesakramentalnych, którzy proszą o udzielenie chrztu swoim dzieciom, słyszą odmowę ze strony kapłanów. W takich sytuacjach nie należy kierować się negatywnymi emocjami. Warto  sprawdzić racjonalne powody, dla których udzielenie sakramentu może nie być możliwe. Nawet jeśli nasze życie religijne nie jest idealne, sprawdźmy w jakich okolicznościach ksiądz rzeczywiście może nam odmówić sakramentu chrztu naszej pociechy.

Chrzest świętyKościół. Kto według Kodeksu Prawa Kanonicznego może zostać rodzicem chrzestnym?

Tak, ksiądz może odmówić udzielenia chrztu. Odmowa udzielenia chrztu dziecku to nie od dziś problematyczna kwestia. Jedni księża podejmą decyzję zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego i Katechizmem Kościoła Katolickiego, a inni zgodnie z własnym sumieniem.

Według Kanonu 868 Kodeksu Prawa Kanonicznego do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:

  • aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują,
  • aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie.

Poza tym rodzice powinni żyć zgodnie z wiarą. Najczęściej problem odmowy udzielenia chrztu pojawia się, kiedy rodzice dziecka żyją w związku niesakramentalnym. To oznacza, że żyją niezgodnie z zasadami wiary, gdyż nie mogą otrzymać rozgrzeszenia i przystąpić do komunii.

Kodeks Prawa Kościelnego wskazuje najpierw na osobę dorosłą i jasno określa: „Aby dorosły mógł być ochrzczony, powinien wyrazić wolę przyjęcia chrztu, być odpowiednio pouczony o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich oraz przyjąć praktykę życia chrześcijańskiego w katechumenacie" (kan. 865). 

Natomiast w sprawie chrztu dzieci Kodeks podkreśla: „Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach; możliwie najszybciej po urodzeniu (...). Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się, aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci którzy prawnie ich zastępują; aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie; dziecko rodziców katolickich, a nawet niekatolickich, znajdujące się w niebezpieczeństwie śmierci, jest godziwie ochrzczone, nawet wbrew woli rodziców" (kan. 867-868). 

Pamiętajmy, że szczególny obowiązek spoczywa na rodzicach chrzestnych, którzy swoim przykładem i zaangażowaniem w życie dziecka, powinni wpływać na jego wychowanie w wierze katolickiej. Problematyczna jest sytuacja, kiedy takich osób w bliskim otoczeniu dziecka nie ma.

Szatka do chrztu po latach jest pamiątką tego sakramentuSzatka do chrztu - czym jest, kiedy się ją nakłada, jaka wybrać

Chrzest dziecka ślubu kościelnego rodziców

Zgodnie z prawem kościelnym, dziecko, którego rodzice nie mają ślubu kościelnego i nie są w stanie go zawrzeć (kiedy jedno z rodziców lub oboje zawarli niegdyś sakrament małżeństwa z innymi osobami, jednak doszło do rozstania), może zostać ochrzczone w katolickim kościele. Warunkiem takiego chrztu jest akt zobowiązania się przez rodziców chrzestnych, aby ci przyczyniali się do wychowywania dziecka w duchu wiary katolickiej. Niezbędne jest stosowne oświadczenie w wersji pisemnej. 

Jeśli rodzice mają jedynie ślub cywilny lub pozostają w związku partnerskim, to ksiądz ma obowiązek zachęcić do wstąpienia w związek małżeński usankcjonowany przez Kościół. Jeśli rodzice dziecka nie wyrażą jednak zgody, to ksiądz ocenia czy są wierzącymi katolikami i na tej podstawie podejmuje decyzję o udzieleniu sakramentu chrztu. 

Zobacz też: Prezent na chrzest chłopca 2022 - propozycje od chrzestnych, dziadków oraz pozostałych gości

Więcej o: