Rekrutacja do szkoły średniej 2022. Minął ważny termin. Uczniowie mają niewiele czasu

Rekrutacja do szkoły średniej 2022 - to dla wszystkich uczniów klas ósmych gorący temat. I wcale nie chodzi tu o temperatury panujące za oknem. Mianowicie, w dzisiaj, czyli 16 maja rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023. Nabór wniosków potrwa do połowy czerwca, w zależności od województwa.

Dla wszystkich uczniów klas ósmych szkół podstawowych rozpoczął się właśnie bardzo intensywny okres. Za chwilę rozpoczną się egzaminy, trwa walka o jak najlepsze wyniki na świadectwie. W dniu dzisiejszym rusza właśnie nabór do szkół średnich.

Zobacz wideo Najtrudniejsze rzeczy w szkole według Julii Szponer [Lista Plotka]

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Rekrutacja do szkoły średniej 2022

Uczniowie klas ósmych w naborze do szkół średnich mogą wybrać trzy placówki, w których chcieliby kontynuować naukę i tam złożyć swoje podanie. Rekrutacja rozpoczęła się dziś (16 maja) i potrwa aż do połowy czerwca. Szczegółowe informacje podawane są na stronach poszczególnych szkół średnich, także warto sprawdzić, jakie daty obowiązują w konkretnej placówce.

Lepiej nie czekać na ostatni moment i podjąć decyzję o kontynuacji nauki w danej szkole już dziś. Wiadomym jest, że o miejsca w najlepszych placówkach trzeba zawalczyć. Tu liczy się nie tylko egzamin ósmoklasisty, ponieważ dyrektorzy zwracają uwagę jeszcze na kilka innych kwestii.

Ranking najlepszych szkół. Jak znaleźć idealne liceum?Ranking najlepszych szkół. "Część rodziców chce, aby szkoła zdjęła z nich wszytkie obowiązki"

Szkolna ocena, czyli ile można zdobyć punktów w rekrutacji

Maksymalną liczbę punktów, jaką mogą uzyskać uczniowie podczas rekrutacji do danej szkoły średniej wynosi 200 pkt i przedstawia się następująco:

  • 100 pkt. – za wynik egzaminu ósmoklasisty, czyli bezbłędnie napisany test z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego,
  • 72 pkt. – za oceny na świadectwie (najwyżej punktowane są oceny celujące, za które można otrzymać 18 punktów, za bardzo dobrą – 17, dobrą – 14, dostateczną – 8, a ocenę dopuszczającą – tylko 2).

Dodatkowe punkty można zdobyć za:

  • świadectwo z tzw. czerwonym paskiem, uczeń dostaje jeszcze 7 punktów,
  • udział w szkolnym wolontariacie – 3 punkty,
  • inne dodatkowe aktywności, czyli np. udział w konkursach, olimpiadach, wydarzeniach sportowych czy artystycznych - można otrzymać jednorazowo od 2 do 10 punktów (jednak nie więcej niż 18 za wszystkie dodatkowe aktywności).

Zanim uczniowie złożą podania do konkretnej szkoły, powinni zapoznać się jeszcze z jej wymaganiami. Otóż kandydaci do klas międzynarodowych, klas dwujęzycznych i klas sportowych w wybranych placówkach muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu sprawności fizycznej. Terminy sprawdzianów publikowane są na stronach poszczególnych szkół.

Ranking liceów - Polska 2022. Wielu uczniów marzy o miejscu w tych placówkachRanking liceów - Polska 2022. Wielu uczniów marzy o miejscu w tych placówkach

Egzamin ósmoklasisty a rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

 W 2022 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 24 do 26 maja (wtorek – czwartek), zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 24 maja 2022 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
  • 25 maja 2022 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki,
  • 26 maja 2022 (czwartek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 1 lipca 2022 roku. Tego dnia swoje wyniki poznają także uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają tydzień później, czyli 8 lipca 2022 roku. Wtedy będą też mieć chwilę czasu na dostarczenie do wybranej przez siebie szkoły wyników z egzaminu.

2XIV Liceum ogolnoksztalcace im Stanislawa StaszicaRekrutacja do szkół średnich 2022. Te szkoły to faworyci uczniów.

Wyniki rekrutacji 2022

Publikacja list osób zakwalifikowanych do przyjęcia do danej szkoły nastąpi 20 lipca 2022 roku. Następnie od 21 do 27 lipca będzie miało miejsce tzw. potwierdzanie woli przyjęcia. Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Rekrutacja uzupełniająca będzie miała miejsce z początkiem sierpnia.

Szczegółowy harmonogram naboru na wolne miejsca do szkoły średniej znajduje się na stronach internetowych konkretnych placówek oraz w sekretariatach tych szkół. Przed wypełnieniem dokumentów warto sprawdzić informacje bezpośrednio u źródła.

Edziecko.pl. jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl i tu: edziecko.pl/ukraina.

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPMGazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: