500 plus. Jak długo rodzina może pobierać świadczenie? Wyjaśniamy

W ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus" wszystkim rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Jednak jeszcze kilka lat temu, było możliwe otrzymywanie dodatkowych pieniędzy na dziecko, do ukończenia przez nie 25. roku życia. Był jeden warunek.

Program "Rodzina 500 plus" to systemowe wsparcie polskich rodzin, które odpowiednio zasila domowe budżety. W ramach tego programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje kwota w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Zobacz wideo 500 plus. Ważna zmiana terminu składania wniosków

Więcej informacji znajdziesz na stornie głównej Gazeta.pl.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy. Aktualnie zbierane są wnioski na nowy okres rozliczeniowy, który będzie trwać od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku.   

Kto otrzyma świadczenie?

Jak podaje strona rządowa gov.pl, świadczenie wychowawcze przysługujące na dziecko otrzyma:

  • matka lub ojciec dziecka
  • opiekun faktyczny, który wystąpił do sądu o przysposobienia dziecka jeżeli mieszka wspólnie z dzieckiem i je utrzymuje.

Świadczenie przysługuje również osobom sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem, opiekunom prawnym dziecka oraz w pewnych przypadkach dyrektorowi domu pomocy społecznej.

DziadekEmerytura za urodzenie dzieci? Pieniądze także dla ojców

500 plus do 25 roku życia? Ten zapis jest już nieaktualny

Jeszcze kilka lat temu, w wyjątkowych sytuacjach było możliwe przyznanie i dalsze wypłacanie 500 zł na dziecko, które osiągnęło pełnoletność. Tyczyło się to osób do 25. r. ż., które pozostawały na utrzymaniu rodziców i wspólnie z nimi mieszkały. Były one także uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Jednak osiągany dochód nie mógł wtedy przekraczać 800 zł na osobę (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego). Dziś ten zapis jest już nieaktualny, 500 plus jest wypłacane wszystkim dzieciom - do ukończenia przez nie 18. r. ż.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Mówmy 'Jesteś wspaniały', a nie 'Zawiodłem się na tobie'Kiedy egzamin ósmoklasisty 2022? Pozostało mało czasu na powtórkę

500 plus - ważne zmiany w wypłatach pieniędzy

Rodzice, którzy chcą ubiegać się o wypłatę pieniędzy - jeśli nie zrobili tego do końca kwietnia - powinni złożyć wniosek o wypłatę świadczenia na nowy okres. Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się także zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Obsługę przyjmowania i rozpatrywania dokumentów oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce urzędów gmin.

Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Edziecko.pl. jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl i tu: edziecko.pl/ukraina.

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPMGazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: