Od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu? Różne tezy a problem wciąż ten sam

Od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu? To pytanie wciąż zadają sobie rodzice na całym świecie. Jednak sprawa nie jest taka prosta, a dodatkowo komplikuje ją prawo, które - niestety w tej kwestii - nie jest ani precyzyjne, ani jednoznaczne. W całej dyskusji głos zabierają również specjaliści od rozwoju emocjonalnego dzieci oraz rodzice, którzy de facto powinni mieć decydujący głos w całej sprawie.

Zgłębiając cały sens sprawy pamiętajmy, że przede wszystkim dziecko, które nie skończyło 7 lat, nie powinno bawić się samo na dworze. Nie może ono również przebywać bez opieki na drodze publicznej. W przeciwnym razie trzeba się liczyć z ingerencją policji i nieprzyjemnościami związanymi z pozostawieniem dziecka bez opieki (także odpowiedzialnością karną, naganą, czy mandatem). 

Zobacz wideo O włos od tragedii na przejściu dla pieszych. Ojciec w ostatniej chwili chwycił dziecko

Więcej in formacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu?

Odpowiedź na to pytanie z punku widzenia prawa jest bardzo trudne. W polskim prawie nie ma jednoznacznego przepisu, który regulowałby te ważną kwestie.

Przede wszystkim należy zacząć do tego, że obowiązek opiekowania się dzieckiem ma podstawę prawną. Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (art. 95 § 1)):

Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską

Natomiast jeśli bliżej przyjrzymy się prawu karnemu, to tam przyjęto, że granicą jest 7 rok życia dziecka. Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (art. 106):

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany

Jeszcze o innym wieku wspomniana prawo administracyjne. Z ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 32 ust. 1) przewiduje, że:

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza

Z przepisu tego można wnosić, że granicą pozostawiania dziecka samego jest 8 lat. Skoro bowiem ustawodawca daje zasiłek opiekuńczy m.in. w razie zamknięcia szkoły tylko do 8 roku życia, to można argumentować, że potem dziecko można samo zostawiać.

Jeszcze inaczej uregulowano tę kwestię w prawie cywilnym. W art. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny napisano:

Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie

W sensie prawnym ma to doniosłe znaczenie, ponieważ (art. 426):

Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę

Tym samym za szkody wyrządzone przez dzieci poniżej 13 lat odpowiadają zawsze rodzice.

Ida Nowakowska o karmieniu piersią w miejscach publicznych. 'Robię to w dyskretny sposób'Ida Nowakowska chce mieć dużą rodzinę. Padła liczba dzieci. Spore zaskoczenie

Kluczowe są tu emocje

Od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu? Zupełnie inne podejście mają specjaliści, którzy na co dzień zajmują się naukowo rozwojem emocjonalnym dzieci. Odpowiadają trochę wymijająco. Każde dziecko jest inne i inaczej się rozwija. Nie chodzi tu o cechy fizyczne, ale przede wszystkim o rozwój emocjonalny. Nie każdy 13stolatek będzie na tyle odpowiedzialny, żeby zostać samo w domu. Niektóre pociechy szybciej stają się odpowiedzialne, dzięki czemu rodzic wie, że może na nich polegać. Nawet wtedy jednak konieczne jest przedsięwzięcie odpowiednich przygotowań, dzięki którym pociecha będzie mogła czuć się bezpiecznie we własnym domu.

Hayley Kidd pożałowała dotkliwie pozostawienia dzieci samych przez niewielką chwilę.Pożałowała, że zostawiła dzieci na kilka chwil. Pokazała zdjęcie. "Nigdy więcej"

Co na to rodzice?

Decydujący głos od jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu powinni mieć jego rodzice. To oni odpowiadają za jego czyny, biorą pełną odpowiedzialność - a także, a może przede wszystkim - znają jego rozwój emocjonalny i wiedzą na ile mogą sobie pozwolić. Pod jednym z naszych artykułów, które dotyczyły kwestii pozostawienia dziecka samego w domu wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja. Pozwoliliśmy sobie przytoczyć kilka wypowiedzi:

Dziwne czasy. Pamiętam jak samemu się chodziło do sklepu blisko domu, czy do szkoły jak się miało te 6-7 lat. Norma. Teraz bym się bal puścić swoje dzieci w takim wieku. Jakoś ten świat nie idzie w dobra stronę.
Tak naprawdę zależy to od dziecka (a w zasadzie o jego wychowania przez rodziców). Są 18-latkowie, których strach zostawić domu, bo zrobią imprezę.
Często zostawałyśmy z młodsza o 2 lata siostra, nawet gdy byłyśmy jeszcze w przedszkolu (doskonale to pamiętam) i przeżyliśmy, a wieczory i noce bez rodziców z filmami na projektorze i planszówkami, klockami lego i pociągiem na baterie do dziś wspominamy z uśmiechem
Każde ze swoich dzieci zostawiałam same od niemowlęctwa. Inaczej nie ogarnęłabym wielu spraw. Łóżeczko zresztą jest co do zasady bezpieczniejsze niż niektóre przymusowe wyjścia z dzieckiem.
Jestem mamą bardzo ogarniętej 6-latki. Wielokrotnie Zośka zostawała sama w domu. Włączałam jej bajki, zamykałam drzwi na klucz i szłam do warzywniaka, czy na pocztę. Nie było mnie może max pół godziny, ale nigdy nic się nie stało. Kluczowa jest rozmowa i dziecko naprawdę może zostać samo. Nie wychowujmy społecznych odludków.

Edziecko.pl. jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl i tu: edziecko.pl/ukraina.

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPMGazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: