Emerytura za urodzenie dzieci. Aby dostać pieniądze, należy spełnić trzy warunki

Matczyna emerytura za wychowanie minimum czwórki dzieci została wprowadzona jako rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Konkretnie chodzi tu o program MAMA 4 PLUS, zatem kto może liczyć na pieniądze przeznaczone za urodzenie minimum czwórki dzieci? Wszystko wyjaśnia ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, która wprowadziła tzw. emeryturę matczyną do polskiego systemu emerytalnego od 1 marca 2019 r. Wcześniej kobiety nie mogły liczyć na tego typu świadczenie.

Emerytura matczyna nie jest emeryturą, bo nie uprawnia np. do odprawy emerytalnej z końcem pracy. To nazwa potoczna. Celem programu MAMA 4 PLUS jest przede wszystkim zapewnienie niezbędnych środków utrzymania tym, którzy zrezygnowali z pracy albo w ogóle jej nie podjęły z powodu poświęcenia się wychowywaniu czwórki lub większej liczbie dzieci.

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Jakie należy spełnić warunki, aby otrzymać pieniądze?

Przede wszystkim należy zacząć od wieku. Kobieta, aby otrzymać dodatkowe świadczenie musi mieć ukończone 60 lat. Drugi warunek dotyczy liczby dzieci, które kobieta urodziła i wychowała bądź tylko wychowała – tutaj musi ich być co najmniej czwórka. Co ważne, do liczby dzieci zalicza się również wychowywanie dziecka małżonka, dziecka przysposobionego (adopcja) oraz dziecka przyjętego na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (nie dotyczy to jednak rodziny zastępczej zawodowej).

Trzeci warunek to brak dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania się.

Program MAMA 4 PLUS jest finansowany z budżetu państwa i jest nieskładkowy. Z tego powodu to świadczenie przyznawane jest uzupełniająco lub zastępczo, czyli jeśli dana osoba posiada emeryturę, która jest niższa od najniższej krajowej - może ubiegać się o pobranie świadczenia uzupełniającego do tejże kwoty.

Jak czytamy na stronie ZUS, w przypadku osób, które w ogóle nie mają prawa do świadczenia emerytalnego - rodzicielskie świadczenie uzupełniające od marca 2021 r. wynosi 1250,88 zł i jest waloryzowane co roku.

Zmiany w urlopach rodzcielskich. Rząd ma czas do sierpnia 2022r., by wprowadzić nowe przepisyZmiany w urlopach rodzicielskich. Rodzice dostaną po dwa miesiące wolnego

MAMA 4 PLUS nie tylko dla matek

Co ciekawe, mimo nazwy programu MAMA 4 PLUS, emerytura ta w niektórych przypadkach należy się również ojcom. Warunki, które musi spełnić mężczyzna przedstawiają się następująco:

  • wiek emerytalny, czyli ukończone 65 lat,
  • wychowanie co najmniej 4 dzieci,
  • śmierć matki, porzucenie dzieci przez matkę lub długotrwałe zaprzestanie wychowywania dzieci przez matkę,
  • brak dochodu zapewniającego niezbędne środki do utrzymania.

Ulga prorodzinna 2022 a limit dochodu. Dla niektórych to ostatni rok korzystania z ulgi na dzieckoUlga na dziecko 2022. Niektórzy rodzice będą rozczarowani

Kwestie formalne, czyli gdzie złożyć wniosek?

Dany rodzic, który chce otrzymać emeryturę matczyną, musi złożyć wniosek ZUS ERSU, oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej ZUS ERU, akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem/dziećmi oraz informację o numerach PESEL dzieci.

Edziecko.pl. jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl i tu: edziecko.pl/ukraina.

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPMGazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: