Od jakiego wieku możemy zostawić dziecko samo w domu? Rodzice mają swoją teorię

Chcąc precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie od ilu lat dziecko może zostać samo w domu - nie jest możliwe wyznaczenia dolnej i górnej granicy wieku. To wszystko zależy od okoliczności, a przede wszystkim od gotowości emocjonalnej dziecka, a ta nie zawsze idzie w parze z liczbą lat.

Zgodnie z prawem zdrowe dziecko samo w domu może pozostawać po ukończeniu 7., 8. lub 13. roku życia - to zależy od rodzaju przepisów, jaki bierzemy pod uwagę, bo kwestie prawne też nie są jednoznaczne. Jednak według specjalistów od rozwoju dziecka nie tylko wiek powinien o tym decydować. Kluczową kwestią jest gotowość emocjonalna - to ona powinna być punktem wyjścia.

Zobacz wideo Wystarczyła chwila nieuwagi. 5-latka sama wyszła na ulicę

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zgodnie z prawem zdrowe dziecko samo w domu może pozostawać po ukończeniu 7., 8. lub 13. roku życia - to zależy od rodzaju przepisów, jaki bierzemy pod uwagę, bo kwestie prawne też nie są jednoznaczne. Jednak według specjalistów od rozwoju dziecka nie tylko wiek powinien o tym decydować. Kluczową kwestią jest gotowość emocjonalna - to ona powinna być punktem wyjścia.

Dziecko samo w domu - w świetle prawa

Istnieją aż trzy różne przepisy, które granicę wieku ustalają na ukończony 7., 8. lub 13. rok życia dziecka. Pierwszy z nich, art. 106 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń brzmi: „kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.’’

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze, wrzesień 2020 r.Rodzice narzekają na SOR-y. "Kiedy wasze dziecko czeka, trwa reanimacja innego"

Całą sprawę komplikuje prawo administracyjne i ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jej zapisy brzmią: „Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza’’ (art. 32 ust. 1).

Ostatni - trzeci przepis podaje granicę 13-stu lat. W art. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego napisano: „Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie’’. W sensie prawnym ma to ważne znaczenie, gdyż: „Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę’’ (art. 426). Z tego zapisu można wyciągnąć wniosek, że dopiero po ukończeniu 13-stego roku życia przez dziecko, może ono zostać samo w domu, bez nadzoru i opieki osoby dorosłej.

Od jakiego wieku dziecko samo w domu? Według prawa może zostać po ukończeniu 7. roku życiaOd jakiego wieku dziecko może zostać samo w domu? Prawo co innego, rodzice co innego

Głos ekspertów a rozwój dzieci

Do całej dyskusji odnośnie wieku dziecka samodzielnie przebywającego w domu włączają się także specjaliści i fachowcy naukowo zajmujący się rozwojem dzieci. Tutaj nie precyzują granicy wieku, ale zwracają uwagę na gotowość emocjonalną. Niektóre dzieci - pomimo bycia nastolatkami - nie są gotowe na to, aby pozostać bez opieki w domu.

W Gdańsku urodziły się bliźnięta syjamskieW Gdańsku urodziły się bliźnięta syjamskie. Bracia mieli jedno serce

To rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko

Na profilu facebookowym eDziecka, wielu rodziców postanowiło również włączyć się do dyskusji mówiącej o tym kiedy można zostawić dziecko same w domu. Wypowiedzi były różne. Niektórzy stwierdzili, że zdarzyło im się zostawić 6-letniego malca i wyjść na chwilę do sklepu. Jeszcze inni uważali, że dopiero nastolatek może zostać sam w domu. Jednak najczęściej pojawiał się komentarz o tym, że dziecko, aby pozostało same, bez opieki – musi być na to przygotowane.

Najważniejsza z nich to odpowiedzialność, pokazanie konsekwencji w wyniku jej braku. W zależności jak szybko by to zrozumiało, to tak zostawiłbym najpierw od kilku minut i w dłuższej perspektywie nawet na cały dzień

- napisał jeden z internautów.

Edziecko.pl. jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl i tu: edziecko.pl/ukraina.

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPMGazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: