Od jakiego wieku możemy zostawić dziecko samo w domu? Rodzice mają swoją teorię

Chcąc precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie od ilu lat dziecko może zostać samo w domu - nie jest możliwe wyznaczenia dolnej i górnej granicy wieku. To wszystko zależy od okoliczności, a przede wszystkim od gotowości emocjonalnej dziecka, a ta nie zawsze idzie w parze z liczbą lat.

Zgodnie z prawem zdrowe dziecko samo w domu może pozostawać po ukończeniu 7., 8. lub 13. roku życia - to zależy od rodzaju przepisów, jaki bierzemy pod uwagę, bo kwestie prawne też nie są jednoznaczne. Jednak według specjalistów od rozwoju dziecka nie tylko wiek powinien o tym decydować. Kluczową kwestią jest gotowość emocjonalna - to ona powinna być punktem wyjścia.

Zobacz wideo Wystarczyła chwila nieuwagi. 5-latka sama wyszła na ulicę

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zgodnie z prawem zdrowe dziecko samo w domu może pozostawać po ukończeniu 7., 8. lub 13. roku życia - to zależy od rodzaju przepisów, jaki bierzemy pod uwagę, bo kwestie prawne też nie są jednoznaczne. Jednak według specjalistów od rozwoju dziecka nie tylko wiek powinien o tym decydować. Kluczową kwestią jest gotowość emocjonalna - to ona powinna być punktem wyjścia.

Dziecko samo w domu - w świetle prawa

Istnieją aż trzy różne przepisy, które granicę wieku ustalają na ukończony 7., 8. lub 13. rok życia dziecka. Pierwszy z nich, art. 106 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń brzmi: „kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany.’’

Całą sprawę komplikuje prawo administracyjne i ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Jej zapisy brzmią: „Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza’’ (art. 32 ust. 1).

Ostatni - trzeci przepis podaje granicę 13-stu lat. W art. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego napisano: „Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie’’. W sensie prawnym ma to ważne znaczenie, gdyż: „Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę’’ (art. 426). Z tego zapisu można wyciągnąć wniosek, że dopiero po ukończeniu 13-stego roku życia przez dziecko, może ono zostać samo w domu, bez nadzoru i opieki osoby dorosłej.

Głos ekspertów a rozwój dzieci

Do całej dyskusji odnośnie wieku dziecka samodzielnie przebywającego w domu włączają się także specjaliści i fachowcy naukowo zajmujący się rozwojem dzieci. Tutaj nie precyzują granicy wieku, ale zwracają uwagę na gotowość emocjonalną. Niektóre dzieci - pomimo bycia nastolatkami - nie są gotowe na to, aby pozostać bez opieki w domu.

To rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko

Na profilu facebookowym eDziecka, wielu rodziców postanowiło również włączyć się do dyskusji mówiącej o tym kiedy można zostawić dziecko same w domu. Wypowiedzi były różne. Niektórzy stwierdzili, że zdarzyło im się zostawić 6-letniego malca i wyjść na chwilę do sklepu. Jeszcze inni uważali, że dopiero nastolatek może zostać sam w domu. Jednak najczęściej pojawiał się komentarz o tym, że dziecko, aby pozostało same, bez opieki – musi być na to przygotowane.

Najważniejsza z nich to odpowiedzialność, pokazanie konsekwencji w wyniku jej braku. W zależności jak szybko by to zrozumiało, to tak zostawiłbym najpierw od kilku minut i w dłuższej perspektywie nawet na cały dzień

- napisał jeden z internautów.

Edziecko.pl. jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl i tu: edziecko.pl/ukraina.

Więcej o: