Ile doliczyć do emerytury za urodzenie dzieci? Można zyskać dodatkowe pieniądze

Wychowanie dziecka to dla wielu osób ogromne poświęcenie. W przypadku rodzin wielodzietnych często jeden z rodziców czasowo lub na zawsze rezygnuje z kariery zawodowej, co odbija się później na świadczeniu emerytalnym. W przyszłości może to powodować problemy z wypłatą składek. Co wówczas można zrobić? Ubiegać się o świadczenie uzupełniające MAMA 4+.

Świadczenie MAMA 4+, pozwala rodzicom doliczyć do emerytury kwotę za wychowanie minimum czworga dzieci. O taki dodatek mogą się osoby, które:

  • mają jakikolwiek okres podlegania ubezpieczeniom społecznym lub nie były w ogóle ubezpieczone,
  • mają okres rolniczego ubezpieczenia społecznego KRUS lub pracy w gospodarstwie rolnym, który jest krótszy niż 25 lat i nie uprawnia do emerytury rolniczej.
Zobacz wideo Co będzie z emeryturami? Eksperci przedstawiają scenariusz

Przeczytaj więcej na stronie głównej Gazeta.pl

MAMA 4+, czyli tzw. emerytury matczyne

Od 1 marca 2019 roku rodzice oraz opiekunowie mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie, tzw. rodzicielskie świadczenie uzupełniające, funkcjonujące także jako MAMA 4+. Program skierowano do osób, które zdecydowały się na zrezygnowanie z kariery zawodowej, by zająć się wychowywaniem co najmniej czworga dzieci. 

Emerytura zależna od liczby dzieci. Emerytura zależna od liczby dzieci. "Ten system doceni też wysiłek ojców"

Dodatek do emerytury, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Ile wynosi i czy przysługuje automatycznie?

Ile wynosi świadczenie emerytalne uzupełniające? Program MAMA 4+ jest finansowany z budżetu państwa i jest nieskładkowy. Z tego powodu jest stosowany jedynie uzupełniająco lub zastępczo, o ile u konkretnej osoby zachodzi ryzyko ubóstwa.

Jeśli posiadasz już emeryturę, która jest niższa od najniższej krajowej - możesz ubiegać się o pobranie świadczenia uzupełniającego do tejże kwoty. W przypadku osób, które w ogóle nie mają prawa do świadczenia emerytalnego - rodzicielskie świadczenie uzupełniające od marca 2021 r. wynosi 1250,88 zł i jest waloryzowane co roku.

Jak podaje gov.pl oraz zus.pl, aby ubiegać się o MAMA 4+, należy złożyć wniosek, który znajduje się na stronie ZUS lub w placówkach obsługi klientów. Papiery należy kierować do Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS, oraz dołączyć do nich m.in. "oświadczenie o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej". Dokumenty, które warto dodać do wniosku to m.in.:

  • akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu nad nimi pieczy zastępczej,
  • informacje o numerach PESEL dzieci,
  • oświadczenie o sytuacji majątkowej, rodzinnej, materialnej oraz osobistej.

Emeryci (zdjęcie ilustracyjne)13. emerytura jeszcze wyższa. Ile wyniesie świadczenie w 2022 roku?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające: kiedy możesz je otrzymać?

Świadczenie to jest należne, jeśli nie masz dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania i jeśli jesteś:

  • matką, ukończyłaś 60 lat oraz urodziłaś i wychowałaś lub tylko wychowałaś co najmniej 4 dzieci,
  • ojcem, ukończyłeś 65 lat oraz wychowałeś co najmniej 4 dzieci, ponieważ ich matka zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Co istotne, dodatek może otrzymać nie tylko rodzic wychowujący własne dzieci, ale także dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte w ramach tworzenia rodziny zastępczej. Nie dotyczy on jednak rodziny zastępczej zawodowej. 

Edziecko.pl jest dla Was i dla Was piszemy o życiu rodzinnym. Nie oznacza to jednak, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina.

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPMGazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: