Dodatek do emerytury za wychowywanie dzieci. Niektóre kobiety mogą liczyć na zastrzyk gotówki

Dodatek do emerytury za wychowywanie dzieci jest jednym z mniej znanych świadczeń socjalnych, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby to zmienić. To wyrównanie może podnieść emeryturę nawet o kilkaset złotych. Warto wiedzieć, że dodatek otrzymuje się tylko na wniosek osoby zainteresowanej, a żeby go dostać, trzeba złożyć do ZUS-u odpowiedni wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia.

Dodatek dla mam urodzonych po 1949 roku to, obok dodatku do emerytury powyżej 100 lat, jedno z mniej znanych świadczeń socjalnych. Wszedł on w życie w 2015 roku i przysługuje kobietom urodzonym po 1949 roku. Chodzi tu o zmiany w obliczaniu kapitału początkowego emerytur, które uznano za krzywdzące w stosunku do kobiet. W latach poprzednich urlop wychowawczy był traktowany, jako okres nieskładkowy, co prowadziło do znacznego spadku wysokości przyszłej emerytury.

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze?

Aby otrzymać dodatek do emerytury za urodzenie dzieci, trzeba spełniać kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim przysługuje ono matkom, które urodziły się po 1949 roku. Kobieta, która chce się ubiegać o świadczenie na każde kolejne dziecko, musi przepracować w ciągu swojego życia co najmniej 20 lat. Ponownie wtedy zostanie przeliczony kapitał początkowy, do którego zostanie dodany okres urlopu wychowawczego. Za każdy rok urlopu przysługuje 1,3 proc. podstawy wymiaru kapitału początkowego, który wcześniej wynosił tylko 0,7 proc. Oznacza to, że do okresów składkowych wlicza się także czas urlopów macierzyńskich i pobierania zasiłku. Osoby, które już mają wyliczony kapitał początkowy, ale korzystały z urlopów wychowawczych, mogą zgłosić się do ZUS-u i wystąpić z wnioskiem o ponowne naliczenie. Urząd ma obowiązek zweryfikować kapitał i wydać decyzję w terminie 60 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Mama 4 plus, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć również osoby, które wychowywały minimum czwórkę dzieci i z tego powodu nie mogły podjąć pracy zarobkowej. Program "Mama 4 plus" obowiązuje od 1 marca 2019 roku i jest to tzw. rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla osób, które nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki do utrzymania.

Dodatkowe świadczenie przysługuje w następujących przypadkach:

  • dla matki, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej 4 dzieci,
  • dla ojca, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Oczywiście wliczają się również tu dzieci nie tylko własne, ale także te przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Ten dodatek do emerytury za wychowanie 4 dzieci przysługuje wszystkim, którzy w związku z zajmowaniem się dziećmi, nie byli w stanie spełnić kryterium 20 lat stażu pracy.

Edziecko.pl. jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl i tu: edziecko.pl/ukraina.

Więcej o:
Copyright © Agora SA