Dodatek do emerytury dla matek 4+. Sprawdź, co musisz wiedzieć o tym świadczeniu

Dodatek do emerytury dla matek 4+ to rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Można się o nie ubiegać od pierwszego marca 2019 roku. Wsparcie może uzyskać zarówno matka, jak i ojciec czworga lub więcej dzieci. Sprawdź, co powinnaś (powinieneś) wiedzieć o tym świadczeniu.

Więcej ciekawych artykułów o świadczeniach znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest nieskładkowym wsparciem finansowym dla matek i ojców, które finansuje budżet państwa. Ma to pomóc zapewnić podstawowe środki do życia osobom, które są pozbawione prawa do emerytury bądź mają ją niższą od najniższej emerytury. Nowe świadczenie reguluje ustawa z 31 stycznia 2019 roku.

Wsparcie dotyczy rodziców dzieci zarówno biologicznych, jak i dzieci:

 • współmałżonka,
 • przysposobionych,
 • przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (ale nie zawodowej).

Wysokość tego świadczenia wynosi do 1250,88 zł od pierwszego marca 2021 roku i wraz z upływem lat będzie waloryzowana. Innymi słowy, kwota świadczenia uzupełnia otrzymywaną emeryturę do wysokości najniższej emerytury.

zdjęcie ilustracyjneEmerytury 2022 - w którym miesiącu najkorzystniej przejść na emeryturę?

Co trzeba zrobić, aby otrzymać to świadczenie? Lista warunków, które trzeba spełnić

Aby matka (lub ojciec) czworga lub więcej dzieci mogła (mógł) otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające musi spełnić szereg warunków:

 • kobiety, które urodziły i wychowały czworo lub więcej dzieci i mają ukończone 60 lat,
 • mężczyźni w wieku przynajmniej 65 lat, którzy dzieci wychowywali sami, ponieważ matka zmarła, porzuciła dzieci lub długo się nimi nie zajmowała
 • brak dochodu zapewniającego podstawowe środki utrzymania,
 • od ukończenia 16 roku życia przez co najmniej 10 lat musi mieć w Polsce swój ośrodek interesów życiowych,
 • trzeba mieć obywatelstwo polskie lub jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce bądź zalegalizowany pobyt,
 • legitymować się jakimkolwiek ubezpieczeniem społecznym lub jego całkowitym brakiem.  przypadku KRUS - okresami z ubezpieczeniem lub pracą w gospodarstwie rolnym, ale nie dłuższymi niż 25 lat i bez uprawnień do emerytury rolniczej.

Minister rodziny Marlena MalągMarlena Maląg: 14. emerytura zamiast dodatkowej waloryzacji emerytur i rent

Co trzeba zrobić, aby otrzymać taki dodatek do emerytury? Jaki dokumenty i gdzie złożyć? 

Wniosek o przyznanie rodzinnego świadczenia uzupełniającego należy złożyć w stacjonarnej placówce ZUS. Formularz można wziąć bezpośrednio w instytucji bądź pobrać stąd - rodzinne świadczenie uzupełniające. Oprócz tego, do wniosku należy dołączyć inne dokumenty i zaświadczenia:

Innymi dokumentami, które mogą być potrzebne są zaświadczenia m.in. o:

 • źródłach osiąganych dochodów i przychodów wraz z ich wysokością,
 • aktualnym zatrudnieniu bądź prowadzeniu innej działalności zarobkowej wraz z wysokością osiąganych dochodów lub przychodów
 • innych pobieranych świadczeniach,
 • rodzaju i wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego oraz o dochodach z niego uzyskiwanych. 

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i dla Was piszemy o świadczeniach. Nie oznacza to jednak, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina.

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPMGazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: