Zmiany w urlopach dla rodziców. Sprawdź, ile dni wolnych ci się należy i nie przegap tych terminów

W tym roku Polska musi zaimplementować tzw. dyrektywę work-life balance (czyli dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 20 czerwca 2019 r. 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów). Będzie to oznaczało duże zmiany w urlopach przysługujących z racji opieki nad dzieckiem. Z jakich urlopów skorzystają rodzice?

Zacznijmy od tego, że na chwilę obecną Kodeks pracy przewiduje możliwość wzięcia czterech rodzajów urlopów z racji opieki nad dzieckiem. Są to: urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy oraz ojcowski. Czy nadchodzące zmiany rzeczywiście odniosą skutek w postaci wyrównanego podziału obowiązków opiekuńczych między rodzicami?

Zobacz wideo Nadgodziny praca nocna, a może zwolnienie ze wszystkich obowiązków? Na co uważać w ciąży?

Przeczytaj więcej na stronie głównej Gazeta.pl.

Zmiany w urlopie macierzyńskim 2022

Do niedawna przyszłe matki rozpoczynały urlop macierzyński na kilka dni przed terminem porodu i kontynuowały przerwę od pracy przez kilka tygodni w czasie połogu. W podstawowym wymiarze urlop trwał 20 tygodni, czyli 140 dni. Natomiast jeżeli chodzi o ciążę mnogą, matce przysługuje kolejno:

  • 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Po porodzie musi obowiązkowo wykorzystać 14 tygodni urlopu. W pozostałym zakresie urlop macierzyński przysługuje zarówno matce, jak i ojcu. Oznacza to, że kolejne 6 tygodni urlopu ma prawo wykorzystać ojciec, a matka może w tym czasie powrócić do pracy. Zmiany w urlopach rodzicielskich w 2022 r. będą zatem korzystne dla obojga rodziców, gdyż faktycznie dadzą możliwość wyrównania czasu, jaki poświęcają opiece nad małym dzieckiem.

Zmiany w urlopie rodzicielskim 2022

Urlop rodzicielski przysługuje po urlopie macierzyńskim, w równym wymiarze obojgu rodzicom. Warunkiem jego wykorzystania jest wcześniejsze wykorzystanie urlopu macierzyńskiego lub zakończenie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, po wystąpieniu do pracodawcy z pisemnym wnioskiem o udzielenie takiego urlopu.

Wymiar urlopu rodzicielskiego również zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie:

  • do 32 tygodni po urodzeniu jednego dziecka,
  • do 34 tygodni po urodzeniu dwójki lub więcej dzieci.

Co ma się zmienić po wprowadzeniu w życie dyrektywy work-life balance? Otóż zakłada ona przyznanie prawa rodzicom do 4 miesięcy urlopu, które to będą dzielone po równo bez prawa przeniesienia. W polskich warunkach oznacza to, że ojcowie otrzymają 2 miesiące urlopu. Według przepisów unijnych taki urlop będą mogli wykorzystać rodzice do ukończenia 8. roku życia dziecka.

Zmiany w urlopie wychowawczym 2022

Urlop wychowawczy wynosi łącznie do 36 miesięcy, może zostać wykorzystany jednocześnie przez oboje rodziców do momentu ukończenia 6. roku życia dziecka i być podzielony na maksymalnie 5 części. W przeciwieństwie do pozostałych jest on bezpłatny. 

Dyrektywa work-life balance nie przewiduje zmian w zakresie tego rodzaju urlopu.

Zmiany w urlopie ojcowskim 2022

Urlop ojcowski przysługuje wyłącznie ojcom i nie może zostać przekazany matkom. Jego wymiar wynosi 2 tygodnie i może zostać wykorzystany do ukończenia przez dziecko dwóch lat lub do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka; nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, natomiast w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Biorąc pod uwagę fakt, że dyrektywa daje państwom członkowskim pewną swobodę w zakresie tego, w jakim terminie wykorzystać taki urlop (przed narodzinami dziecka, po narodzinach albo w sposób mieszany), polska norma jest o tyle korzystniejsza, że przewiduje możliwość wykorzystania tego urlopu przez ojca dziecka aż do ukończenia przez nie 24 miesięcy. Mało prawdopodobne, by miało się to zmienić po nowelizacji przepisów dyrektywy do polskiego porządku prawnego.

Edziecko.pl jest dla Was i dla Was piszemy o życiu rodzinnym. Nie oznacza to jednak, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina.

Więcej o:
Copyright © Agora SA