Ulga na dziecko - do jakiego wieku? Rodzice, zostało zaledwie 9 dni na rozliczenia

Zastanawiasz się, czy przysługuje ci ulga na dziecko 2022 i ile wynosi? Do jakiego wieku ulga na dziecko przysługuje? Sprawdzamy najważniejsze informacje i przypominamy - 30 kwietnia mija termin składania rozliczeń podatkowych. A jest to obowiązek każdego podatnika.

Ulga na dziecko - do jakiego wieku? Czym jest ulga podatkowa na dziecko?

Ulga na dziecko to rodzaj ulgi podatkowej, która pozwala odliczyć należną według przepisów kwotę od podatku dochodowego. Rozliczamy ją pod koniec roku podatkowego i uwzględniamy w zeznaniu rocznym. Formalności należy dopełnić między 15 lutego a 30 kwietnia każdego roku.

Ulga na dziecko została wprowadzona w roku 2007. Od tamtego czasu niewiele zmieniło się w warunkach przyznania ulgi na dziecko czy też w kwocie, która należy się rodzicom.

Ulga na dziecko - do jakiego wieku?  Warunki

Jak czytamy na stronie gov.pl, prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej przysługuje jeżeli:

 • w stosunku do małoletniego dziecka:
 • wykonywałeś władzę rodzicielską (dzieci własne i przysposobione);
 • pełniłeś funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z tobą zamieszkiwało;
 • sprawowałeś opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą;
 • utrzymywałeś pełnoletnie dzieci:
 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 • do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b lub uzyskiwały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (w 2021 r. kwoty 3.089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej

- w związku z wykonywaniem ciążącego na tobie obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Za dochód dziecka rozumie się przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu (bez uwzględnienia zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie społeczne i straty z lat poprzednich).

Podsumowując, ulgę na dziecko można rozliczyć na dziecko do 18. roku życia. Jeśli dziecko się uczy, ulga przysługuje do 25. roku życia (ale ważne są warunki opisane w punkcie drugim). Liczy się też kryterium dochodowe:

 • jeśli masz więcej niż jedno dziecko – nie ma ograniczeń dochodów. Bez względu na to, ile zarabiasz, możesz uzyskać ulgę,
 • jeśli masz jedno dziecko i wychowujesz je samotnie – nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł,
 • jeśli macie jedno dziecko i jesteście małżeństwem przez cały rok – nie możecie łącznie zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł,
 • jeśli masz jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim – nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 56 000 zł.
Zobacz wideo Q&A o Polskim Ładzie. "Co oznacza zasada Morawieckiego?" Ekspert wyjaśnia

Ulga na dziecko - do jakiego wieku?  Kwoty niezmienne od lat

W zeznaniu za rok 2021, które właśnie będziemy składać podatnik może odliczyć:

 • 92,67 zł miesięcznie, czyli 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka
 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko
 • 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko
 • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.
Więcej o: