Od kiedy dziecko może zostać samo w domu? Wielu rodziców nie zna przepisów

7, 8, 13, a może dopiero 18 lat? W jakim wieku powinno być dziecko, aby mogło zostać samo w domu? Sprawa nie jest łatwa i tak właściwie zależy od interpretacji przepisów w kodeksie cywilnym, administracyjnym i sądowym. Głos zabierają również specjaliści, którzy sugerują, aby nie brać pod uwagę wieku, a jego dojrzałość emocjonalną i społeczną.

Zgodnie z ogólnymi przepisami prawa dziecko samo w domu może pozostawać po ukończeniu 7. lub 13. roku życia - w zależności od interpretacji poszczególnych przepisów. Dodatkowo głos zabierają również specjaliści, którzy uważają, że sam wiek nie jest wystarczającym czynnikiem, który powinien o tym decydować. Każde dziecko rozwija się inaczej i w różnym tempie dorasta i staje się samodzielne i odpowiedzialne, czyli przede wszystkim gotowe na to, aby zostać same w domu.  

Zobacz wideo Wystarczyła chwila nieuwagi. 5-latka sama wyszła na ulicę

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazety.pl.

Minimalna granica wieku, czyli 7 lat

Dziecko, które nie skończyło 7 lat, nie powinno bawić się samo na zewnątrz, nie może przebywać też bez opieki na drodze publicznej. Jeśli do tego dojdzie, trzeba liczyć się ze skutkami, czyli ingerencją policji, mandatem a nawet postawieniem przed sądem.

Ida Nowakowska tłumaczy synowi w kościele fenomen zmartwychwstania Jezusa. 'Alleluja'Nowakowska tłumaczy synowi w kościele fenomen zmartwychwstania Jezusa. "Alleluja"

Kodeks wykroczeń (art. 82. p. 2) stanowi, że pozostawienie dziecka do lat 7 na drodze publicznej oraz w okolicznościach, które stanowią dla niego zagrożenie, będzie wiązało się z konsekwencjami dla rodziców bądź opiekunów dziecka. Dodatkowo inny przepis z Kodeksu wykroczeń mówi:

Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany

Najczęściej za złamanie prawa uznaje się sytuację, gdy pozostawione samo w domu dziecko dozna uszczerbku na zdrowiu albo - co gorsza - śmierci.

Dziecko HNB jest niezwykle wrażliwe na każdy sygnał, dźwięk, dotyk.Dzieci HNB. Mają szczególne potrzeby, ale rodzice dowiadują się o tym za późno

Prawo administracyjne i zasiłek na dziecko

Prawo administracyjne, a konkretnie ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wskazuje na wiek 8 lat. Chodzi tu o art. 32 ust. 1:

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza

Na tej podstawie można wnioskować, że dziecko samo w domu może zostać dopiero po ukończeniu 8. roku życia.

Nastolatek sam w domu?

Natomiast w art. 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeksu cywilnego zapisano, że:

Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie

Taki zapis ma ogromne znaczenie, gdyż w myśl art. 426 kodeksu cywilnego:

Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę

To właśnie rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za nastolatka. Zatem powyżej 13. roku z całą pewnością, zgodnie z prawem, można zostawić dziecko samo w domu, jednak czy jest ono na to gotowe?

Magda jest drugą bohaterką 'Szczerze po porodzie'. Opowiedziała o ciąży, porodzie i połoguPróby karmienia piersią oznaczały łzy. "Kobiety są od tego, by dać cyca"

Eksperci grzmią na alarm. Nie wiek a gotowość emocjonalna się liczy

Jeszcze inne zdanie co do wieku dziecka odnośnie pozostania samego w domu mają naukowcy specjalizujący się w tematach dotyczących rozwoju dzieci. Zaznaczają przede wszystkim fakt, że to nie wiek a rozwój emocjonalny i społeczny powinien warunkować możliwość pozostawienia dziecka bez opieki osoby dorosłej.

Jednak najważniejsze jest tu dobro dziecka. To rodzice najlepiej znają swoje pociechy i wiedzą, na ile mogą sobie pozwolić. Na pewno warto kierować się emocjami dziecka - nie powinno się pozostawiać dzieci, które tego nie chcą, płaczą i mówią, że się boją.

Edziecko.pl. jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl i tu: edziecko.pl/ukraina.

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPMGazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: