Zmiany w prawie pracy 2022 r. Rodzice mogą liczyć na korzystne uprawnienia wynikające z kodeksu

Zmiany w kodeksie pracy, dotyczące rodziców i opiekunów mają umożliwić indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego w łącznym wymiarze do 41 tygodni i urlopu opiekuńczego - do 5 dni w roku. Ustawa ma za zadanie m.in. pomóc wprowadzić równowagę między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Więcej tematów związanych z rodzicielstwem znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl 

Do 2 sierpnia 2022 r. Polska ma czas, by wdrążyć nowelizację w kodeksie pracy. Ma ona na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw, których głównym celem jest wprowadzenie zmian dotyczących urlopów rodzicielskich i opiekuńczych (work-life balance), które mają pomóc pogodzić obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym.

Zmiany w urlopach dla rodziców 2022 trafiły do konsultacji społecznych. Wiemy kiedy wejdą w życieZmiany w urlopach dla rodziców trafiły do konsultacji społecznych

Urlop rodzicielski - jakie zmiany czekają nas w 2022 r. ? 

Zmiany w urlopie mają pomóc rodzinom w pogodzeniu pracy z życiem rodzinnym. Wprowadzony zostanie zapis dla pracownic i pracowników o indywidualnym prawie do urlopu rodzicielskiego, którego łączny wymiar dla obojga rodziców będzie wynosił do 41 tygodni. Oznacza to, że każdemu z rodziców będzie przysługiwać po cztery miesiące urlopu osobno - bez możliwości przeniesienia urlopu na jednego z rodziców. Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w częściach nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Warto też wspomnieć, że jest on udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu, nie więcej niż w 4 częściach.

Zmiany mają także obejmować wysokość zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego na poziomie 70 proc. podstawy. Konieczne będzie złożenie przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego w terminie nie później niż 21 dni po porodzie - miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wyniesie 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Wprowadzenie urlopu opiekuńczego - ile dni będzie przysługiwać?

Rodzice będą mogli skorzystać również z przysługujących pięciu dni w roku kalendarzowym, w celu zapewnienia osobistej opieki z zachowaniem prawa do wynagrodzenia dla pracowników wychowujących dziecko. Dotychczas rodzicom dziecka do lat 14 przysługiwały zaledwie dwa dni w roku.

Wydłużenie urlopu ojcowskiego

Ojcowie również mogą liczyć na dodatkowe dni wolne od pracy - dotychczas urlop ojcowski trwał dwa tygodnie, teraz ten okres będzie wydłużony do sześciu tygodni. To jedna z większych i  rewolucyjnych zmian. Ma ona na celu zapewnienie równych szans na rynku pracy kobiet i mężczyzn (matek i ojców) oraz tego, aby ojcowie w większym stopniu mogli partycypować w opiece nad dzieckiem.

Elastyczna organizacja pracy dla rodziców lub opiekunów

Projekt przewiduje ustalenie rozszerzonej definicji pracownika jako rodzica w kontekście elastycznego czasu pracy. Polega to na indywidualnej organizacji pracy np. poprzez zdalną pracę, elastyczne godziny pracy (ruchomy czas pracy, indywidualny czas pracy i przerywany czas pracy) oraz pracę w niepełnym wymiarze czasu. Z tej możliwości będą mogli skorzystać rodzice dzieci do 8 lat oraz opiekunowie. Jeśli z jakiejś przyczyny pracodawca odrzuci taką prośbę, będzie musiał w świetle prawa podać pisemne uzasadnienie. 

Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

Kolejnym ułatwieniem dla rodziców, którzy z powodów "siły wyższej" takich jak nagła choroba, ważne sprawy rodzinne czy wypadek jest możliwość ze skorzystania z dodatkowych dwóch dni lub 16 godzin urlopu. Zmiana stanowi dookreślenie przepisu o przysługujących pracownikowi zwolnieniach od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zmiany w kodeksie pracy mają także wprowadzić zakaz prowadzenia wszelkich przygotowań do zwolnienia pracowników w okresie ciąży i okresie urlopu macierzyńskiego. 

Edziecko.pl jest dla Was i dla Was piszemy o życiu rodzinnym. Nie oznacza to jednak, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina.

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPMGazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: