Rodzinny kapitał opiekuńczy może zostać obniżony o porą kwotę za każdy miesiąc. Są dwa powody

RKO, czyli Rodzinny kapitał opiekuńczy został wprowadzony jako jeden z elementów Polskiego Ładu. - Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) to nowy rodzaj świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem - czytamy wyjaśnienie na stronie zus.info.pl.

Rodzinny kapitał opiekuńczy. Komu przysługuje?

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. O  świadczenie można wystąpić, jeśli:

  • jesteś matką dziecka,
  • jesteś ojcem dziecka,
  • przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

- tłumaczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rodzinny kapitał opiekuńczy. Do kiedy można pobierać świadczenie?

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc. Ale jest coś o czym trzeba pamiętać:

Osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia otrzyma rodzinny kapitał opiekuńczy od pierwszego dnia 12. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiła do sądu z wnioskiem do końca 35. miesiąca, ale maksymalnie do:- do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7 lat,- do miesiąca, w którym dziecko ukończy 10 lat – jeśli dziecko ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.
Zobacz wideo Czy rząd żałuje wprowadzenia polskiego ładu?

Rodzinny kapitał opiekuńczy. Ile wynosi?

Rodzinny kapitał opiekuńczy każdemu należy się tej samej wysokości. Wynosi 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Każdy indywidualnie decyduje, czy chce otrzymywać RKO w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy.

Tu także trzeba pamiętać o kilku zasadach:

Łączna wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego (do 12 000 zł na dziecko) będzie obniżona o 500 zł za każdy miesiąc, gdy złożysz wniosek o RKO:- po upływie ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 13. miesiąc,- po upływie ostatniego dnia 13. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

- wyjaśnia ZUS.

Więcej o: