Ulga na dziecko 2021 - limit dochodu może rozczarować

To już ostatni dzwonek, aby rozliczyć podatki i odzyskać pieniądze z tytułu ulgi na dziecko 2021. Każdy podatnik ma obowiązek złożyć rozliczenie do 30 kwietnia. Niektórzy rodzice będą jednak rozczarowani limitem dochodu ulgi na dziecko 2021.

Ulga na dziecko 2021 - limit dochodu. Zasady ogólne

Ulga na dziecko 2021 przysługuje:

 • rodzicom;
 • opiekunom prawnym;
 • rodzicom zastępczym.

To jednak nie jedyne warunki, jak czytamy na stronie podatki.gov.pl, prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej przysługuje jeżeli:

- w stosunku do małoletniego dziecka:

 • wykonywałeś władzę rodzicielską (dzieci własne i przysposobione);
 • pełniłeś funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z tobą zamieszkiwało;
 • sprawowałeś opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą;

- utrzymywałeś pełnoletnie dzieci:

 • bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
 • do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b lub uzyskiwały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 (w 2021 r. kwoty 3.089 zł), z wyjątkiem renty rodzinnej

Ulga na dziecko 2021 - limit dochodu. Niezmienny od lat

Niezmienny od lat jest limit dochodu. Rodzice są rozczarowani, że wciąż mając jedno dziecko limit wynosi tyle samo. Ulga na dziecko przysługuje według następujących zasad:

 • jeśli masz więcej niż jedno dziecko – nie ma ograniczeń dochodów. Bez względu na to, ile zarabiasz, możesz uzyskać ulgę,
 • jeśli masz jedno dziecko i wychowujesz je samotnie – nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł,
 • jeśli macie jedno dziecko i jesteście małżeństwem przez cały rok – nie możecie łącznie zarabiać rocznie więcej niż 112 000 zł,
 • jeśli masz jedno dziecko i nie jesteś w związku małżeńskim – nie możesz zarabiać rocznie więcej niż 56 000 zł.
Zobacz wideo Polski Ład. Czy rozliczanie się z małżonkiem się opłaca? [Q&A]

Ulga na dziecko 2021 - limit dochodu. Ile przysługuje?

Ulga na dziecko 2021 to jednak spory zastrzyk gotówki. Przysługuje w wysokości:

 • na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1 112,04 zł),
 • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2 000,04 zł),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00zł (co daje rocznie 2 700,00 zł).

Przykładowo, jeśli mamy troje dzieci, ulga wyniesie:

 • 1 112,04 zł na pierwsze dziecko,
 • 1 112,04 zł na drugie dziecko,
 • 2 000,04 zł na trzecie dziecko,

czyli łącznie przysługuje ulga na dzieci w wysokości 4 224,12 zł rocznie.

Więcej o: