Opieka na dziecko. Kto ma do niej prawo? Czy rodzicom przysługują dodatkowe dni wolne od pracy?

Nie możesz pracować, bo musisz zostać w domu i opiekować się zdrowym dzieckiem? Pamiętaj, że przysługuje ci zasiłek opiekuńczy. Sprawdź, kto i w jaki sposób może dostać taki zasiłek.

Na wstępie należy odróżnić dwa uprawnienia, które często określane są jednakowo jako opieka na dziecko. Jednym z nich jest uprawnienie rodzicielskie z Kodeksu pracy. Jest to uprawnienie do 2 dni wolnych od pracy lub 16 godzin na opiekę nad dzieckiem zdrowym. Za ten czas pracodawca wypłaca wynagrodzenie za pracę.

Drugie uprawnienie wynika z faktu opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe i otrzymywania zasiłku opiekuńczego z ZUS w razie potrzeby sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem zdrowym lub chorym.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek chce mieć kolejne dziecko? "Mój Radosław ma swoje plany"

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Opieka na dziecko - to od ciebie zależy, ile dni wykorzystasz

Pracownikowi przysługuje zwolnienie związane ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem w wymiarze 16 godzin lub 2 dni. Dwudniowe zwolnienie może być wykorzystane łącznie albo rozdzielnie, ponieważ nie ma limitów ilości dokonywanych zwolnień. Oznacza to, że pracownik może skorzystać np. z jednej godziny opieki. Nie ma również przeszkód, aby pracownik skorzystał z tego zwolnienia bezpośrednio np. po urlopie wypoczynkowym.

W celu uzyskania dni wolnych na opiekę nad dzieckiem, należy złożyć pracodawcy wniosek o udzielenie czasu wolnego. Decyzja o przyznaniu urlopu stoi jednak po stronie pracodawcy, nie powinien on odrzucać wniosku pracownika, jeśli nie ma ku temu ważnych powodów.

Warto wiedzieć, że dwa dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem przysługują niezależnie od stażu pracy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru czasu pracy pracownika. Dodatkowo niepełne godziny zaokrągla się w górę do pełnej godziny. Jeżeli pracownik nie wykorzystał w 2021 roku urlopu na opiekę nad dzieckiem, traci do nich prawo w 2022 roku.

Dyrektywa work-life-balance, czyli 5-dniowy urlop opiekuńczy

Jeśli Polska dostosuje swoje prawo do dyrektywy work-life balance opieka na dziecko będzie dłuższa. "Urlop opiekuńczy" zostanie wydłużony z 2 dni do 5 dni. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie to w 2022 r., czy w 2023 r.

Opieka na dziecko chore, w izolacji lub z powodu pobytu w szpitalu

Istnieje jeszcze jedna forma opieki na dziecko zdrowe do 8 roku życia, kiedy można skorzystać z zasiłku opiekuńczego z ZUS. Dotyczy następujących sytuacji:

  • nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
  • konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej,
  • choroba niani lub dziennego opiekuna, którzy opiekują się dzieckiem (musi być zawarta umowa),
  • poród lub choroba małżonka/rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem, a poród lub choroba uniemożliwia tę opiekę,
  • pobyt w szpitalu albo innej placówce leczniczej małżonka/rodzica dziecka, którzy stale opiekują się dzieckiem.

Natomiast to drugie uprawnienie, o którym mowa we wstępie, to opieka na dziecko chore, czyli nic innego jak zwolnienie lekarskie wystawiane na rodzica dziecka, który będzie sprawował nad nim osobistą opiekę w czasie choroby. Za okres zwolnienia lekarskiego na dziecko ZUS wypłaca zasiłek opiekuńczy. Trzeba więc w tym celu podlegać pod ubezpieczenie chorobowe. Wtedy zasiłek opiekuńczy wynosi 80 procent podstawy wymiaru. Liczy się ją z 12 ostatnich miesięcy wynagrodzenia pracownika. Przy stałym wynagrodzeniu zasiłek opiekuńczy wynosi więc 80 procent pensji.

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl.

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule:

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.