Świadczenia na dzieci dla rodzin z Ukrainy. Kluczowy jest numer PESEL. Jak można się o niego ubiegać?

Uchodźcy z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 przysługują świadczenia na dzieci. ZUS uruchomi przyjmowanie wniosków jeszcze w marcu

"W przygotowywanej specjalnej ustawie będą rozwiązania dla uchodźców z Ukrainy oraz ich dzieci. Te przepisy zapewnią na zasadach powszechnych prawo do świadczeń, w tym świadczeń rodzinnych" – powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podczas konferencji.

Gdzie i jak złożyć wniosek o 500 plus w 2022 roku? Musisz się pośpieszyć, żeby nie stracićJak złożyć wniosek o 500 plus? Przez niedopatrzenie można stracić środki

Wnioski będą przyjmowane w języku ukraińskim, natomiast składać je będzie można tylko przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Opcja ma być uruchomiona w marcu, według źródeł być może już w przyszłym tygodniu. Kluczowy będzie numer PESEL - uchodźcy z Ukrainy mogą starać się o polski identyfikator już od 16 marca w urzędach gminy, miasta lub dzielnicy.

Zobacz wideo 500 plus. Ważna zmiana terminu składania wniosków

Kto może ubiegać się o świadczenia ZUS? 

Świadczenie może złożyć obywatel Ukrainy lub małżonek obywatela Ukrainy, której pobyt w Polsce jest legalny i sprawia opiekę nad dzieckiem - jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym, które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi lub ma pod opieką dziecko - jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym, urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny. Warto podkreślić, że świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce.

Jakie wsparcie dla rodziny zapewnia ZUS?

  • Na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce przysługuje świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+. Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem. 
  • Na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy, które mieszka w Polsce można otrzymać świadczenie w ramach nowego programu, który funkcjonuje od stycznia, czyli Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, tzw. RKO. Świadczenia w ramach RKO wynoszą 1000 zł miesięcznie przez rok lub 500 zł miesięcznie przez 2 lata. Wybór opcji należy do rodzica.
  • 400 zł miesięcznego dofinansowania można zdobyć już od kwietnia 2022. Będzie to dopłata za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dofinansowanie pobytu w żłobku) - dla osób, które się nie kwalifikują do świadczenia w ramach RKO. Dotyczy to pierwszego dziecka w rodzinie lub takiego, które z innych względów nie kwalifikuje się do RKO. Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, lub wykazu dziennych opiekunów. Świadczenie przysługuje rodzicom lub opiekunom tymczasowym.
  • Dodatkowym świadczeniem jest 300 zł, które przyznawane jest raz w roku dzieciom wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole. 

Jakie dane są potrzebne do złożenia wniosku?

Niezbędny w prawidłowym wypełnieniu dokumentów okaże się numer PESEL osoby składającej wniosek i dziecka. Przyjezdni z Ukrainy mogą starać się o polski identyfikator w urzędach gminy, miasta lub dzielnicy. Konieczny będzie również polski numer telefonu, numer rachunku bankowego w Polsce oraz adres mailowy osoby. Wnioski może będzie składać wyłącznie przez aplikację PUE ZUS. Ułatwieniem jest możliwość złożenia dokumentu w języku ukraińskim. Pomoc wykażą również urzędnicy pracujących w placówkach ZUS - pomogą w założeniu konta na PUE ZUS.

Więcej o: