Ksiądz może nie dopuścić dziecka do Pierwszej Komunii Świętej? Wymagania są jasno określone

Pierwsza komunia święta to bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego katolika. To właśnie wtedy stajemy się pełnoprawnymi wyznawcami Jezusa Chrystusa. Czy ksiądz może odmówić dopuszczenia dziecka do komunii? Katechizm Kościoła jasno sprecyzował wymagania.

Więcej treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Pierwsza komunia święta to bardzo ważna i wyjątkowa uroczystość w życiu wierzących rodzin. Rodzice zgodnie z tradycją przygotowują huczne przyjęcie dla rodzin i bliskich, które często odbywa się w hotelach lub restauracjach. Pierwsza komunia święta zazwyczaj jest w kwietniu, maju oraz czerwcu. To, jaką formę przyjmie w tym roku, w dużej mierze będzie zależeć od parafii i proboszcza.

Zobacz wideo 100 lat sukienek na komunię. Polskie gusta od 1915 roku

Czy ksiądz może nie dopuścić dziecka do przyjęcia komunii? Są takie przypadki

Warunkiem przystąpienia do Pierwszej komunii świętej jest wcześniejsze przyjęcie pierwszego sakramentu - chrztu świętego, który ma na celu zmazanie grzechu pierworodnego poprzez symboliczne polanie wodą lub zanurzenie w wodzie. Są jeszcze inne wymagania postawione przez kościół. W praktyce oznaczają, że dziecko, które nie uczestniczy w spotkaniach przygotowujących do przyjęcia sakramentu, a także nie jest sumienne na lekcjach religii, nie przystąpi do sakramentu I komunii świętej. To samo dotyczy braku wiary u rodziców. Jeśli nie uczęszczają do Kościoła Katolickiego, to nie powinni oczekiwać, że kościół pozwoli na skorzystanie z przywilejów, jakie oferuje. Prawo kanoniczne jest w tym względzie dość jasne:

Kan. 913: § 1. Dzieci wtedy można dopuścić do Komunii świętej, gdy posiadają wystarczające rozeznanie i są dokładnie przygotowane, tak by stosownie do swojej możliwości rozumiały tajemnicę Chrystusa oraz mogły z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa.
§ 2. Jednakże dzieciom znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci wolno udzielić Najświętszej Eucharystii, gdy potrafią odróżnić Ciało Chrystusa od zwykłego chleba i mogą z szacunkiem przyjąć Komunię świętą.
Kan. 914: Jest przede wszystkim obowiązkiem rodziców oraz tych, którzy ich zastępują, jak również proboszcza troszczyć się, ażeby dzieci, po dojściu do używania rozumu, zostały odpowiednio przygotowane i jak najszybciej posiliły się tym Bożym pokarmem, po uprzedniej sakramentalnej spowiedzi. Do proboszcza należy również czuwać nad tym, by do Stołu Pańskiego nie dopuszczać dzieci, które nie osiągnęły używania rozumu albo jego zdaniem nie są wystarczająco przygotowane.

Ksiądz, zdjęcie ilustracyjneKsiądz oferuje nocleg dla uchodźców, ale stawia warunki. Tylko katolicy. "Skandal"

Czy pierwsza komunia jest obowiązkowa? To możliwość pełnoprawnego wstąpienia do wspólnoty Kościoła

Pierwsza komunia święta jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu każdego katolika. Jeśli wierzy się w Jezusa Chrystusa i wyznaje jego wartości, to przystąpienie do komunii jest nie tylko symbolem. To ogromna radość, bo przyjmuje się do swojego serca Pana Jezusa pod postacią Eucharystii. Obecność taka dokonuje się podczas Mszy świętej, w trakcie transsubstancjacji, czyli przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Katechizm Kościoła Katolickiego (1324) naucza, że:

Eucharystia jest "źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego" ''Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha''.

Oczywiście w sensie świeckim nikt nie może nikogo przymusić do takiego aktu. Z punktu widzenia zasad wiary katolickiej jedynym sakramentem, który jest niezbędny do zbawienia, jest Chrzest. Przyjmuje się, że dziecko może być dopuszczone do I komunii wtedy, gdy zna podstawowe prawdy wiary i jest w stanie z szacunkiem przyjąć Eucharystię, odróżniając Ciało i Krew Chrystusa od chleba i wina (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 912 - 913). Przyjęcie Pierwszej komunii jest więc niezbędne do tego, żeby w pełni uczestniczyć we wspólnocie Kościoła.  

Kościół. Msza święta (zdjęcie ilustracyjne)Chrzest jako sakrament pójdzie w zapomnienie? "Rodzina naciska, dla mnie bezsens"

Więcej o: