Świadczenia dla rodzin w 2022: z jakich można skorzystać? Są nowe opcje dla wielodzietnych

W naszym państwie rodzice mogą liczyć na pomoc od państwa w postaci kilku świadczeń. Pośród nich wyliczyć możemy np. 500 plus, zasiłek rodzinny czy nowo powstały kapitał opiekuńczy.

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

W Polsce w zależności od liczby dzieci i dochodów rodzice mogą liczyć na różnego rodzaju wsparcie finansowe od państwa. Wyjaśnimy dziś, ile świadczenia te wynoszą i jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać z ich tytułu pieniądze.

Zobacz wideo Lewandowscy na rodzinnej wycieczce w wesołym miasteczku

500 plus 2022: gdzie należy złożyć wniosek?

Od 1 stycznia wniosek o świadczenie 500 plus złożymy jedynie elektronicznie. Można będzie to zrobić poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Ponadto świadczenie będzie wypłacane teraz jedynie bezgotówkowo. Należy również widzieć, że nowelizacja ustawy przeniesie ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dlatego to do tego urzędu składa się teraz wnioski. O pieniądze z tego tytułu mogą starać się rodzice wszystkich dzieci poniżej 18 roku życia bez względu na dochód.

Zasiłek rodzinny 2022: ile wynosi? Kwota nie jest zbyt wysoka

Kolejne świadczenie, o które mogą starać się rodzice to zasiłek rodzinny. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

  • opiekunowi faktycznemu dziecka
  • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
  • osobie uczącej się

Ważny jednak w tym przypadku jest próg dochodowy. Obecnie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie może przekraczać kwoty 674,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, to kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 764,00 zł. 

Miesięcznie zasiłek rodzinny wynosi:

  • 95,00 zł — na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia
  • 124,00 zł — na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia
  • 135,00 zł — na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia

Rodzinny kapitał opiekuńczy 2022 dla kogo? Wyjaśniamy kto może starać się o dodatkowe pieniądze

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowe świadczenie, które wystartowało 1 stycznia. Jak wyjaśniała Marlena Maląg:

W jego ramach, rodzice najmłodszych dzieci mogą liczyć na nawet 12 tys. zł dodatkowego wsparcia – wypłacane przez 1000 zł miesięcznie przez rok lub w ratach po 500 zł przez dwa lata. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, środki nie będą opodatkowane.

Świadczenie to przysługuje opiekunom lub rodzicom dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia bez względu na dochody. Jednak jedynie na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.