Jak zmienią się urlopy dla rodziców? Będą dodatkowe dni wolne. "Kto zatrudni teraz rodzica?"

Niewykluczone, że urlopy dla rodziców zmienią się już od sierpnia 2022 roku. Wtedy właśnie mija bowiem termin, w którym Polska musi dostosować się do unijnej dyrektywy work-life balance. Dodatkowe 5 dni opieki na dziecko, to nie jedyne zmiany, jakie czekają rodziców i pracodawców.

Więcej informacji o urlopach i świadczeniach rodzinnych na Gazeta.pl

Zobacz wideo Urlopy dla rodziców - co oferuje państwo?

W związku z uchwaloną w 2019 roku dyrektywą przez Parlament Europejski, wszystkie państwa członkowskie muszą dostosować się do jej zapisów najpóźniej do sierpnia 2022 roku. Oznacza to, że wielu rodziców zmiany w urlopach obejmą już niedługo. Niestety część z nich dostrzega w nowych rozwiązaniach pewne zagrożenia. 

Dodatkowe 2 dni wolne na dziecko to nie wszystko. Wydłużony zostanie także tzw. urlop opiekuńczy

Najważniejszym celem dyrektywy jest wprowadzenie równowagi życia rodzinnego i zawodowego. W związku z tym przewidziany w jej zapisach został: 

  • urlop z powodu działania siły wyżej — ma on przysługiwać w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym w związku z pilnymi sprawami rodzinnymi spowodowanymi chorobą, lub wypadkiem. Przysługujące za ten czas wynagrodzenie ma wynosić do 50%, 
  • dłuższy urlop opiekuńczy — bezpłatny urlop w celu zapewnienia opieki osobie spokrewnionej lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym ze względu na stan zdrowia ma zostać wydłużony z obecnych 2 dni do 5. 

Urlop rodzicielski 2022 na nowych zasadach. Niewykorzystany przepadnie

Łączy wymiar urlopu rodzicielskiego zostanie wydłużony do 41 tygodni w przypadku jednego dziecka lub 43 tygodni przy porodzie mnogim. Na tym jednak nie koniec, bo w ramach tego okresu uwzględnione ma zostać 9 tygodni urlopu dla każdego z rodziców bez możliwości jego przeniesienia na drugiego. W sytuacji, gdy np. ojciec nie zdecyduje się na jego wykorzystanie, urlop ten po prostu przepadnie. Natomiast chcąc z niego skorzystać, może liczyć na zasiłek w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku. Matka również może liczyć na zasiłek tej wysokości, chyba że złoży wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego nie później niż 21 dni po porodzie. Wtedy przysługiwać jej będzie za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego 81,5% podstawy wymiaru zasiłku.

Nie wszyscy rodzice są planowanymi zmianami zachwyceni 

W dyskusjach na pod naszymi artykułami oraz facebookowym profilu, wielu rodziców wyraziło swoje obawy dotyczące planowanych zmian

W praktyce to będzie wyglądało tak, że pracodawca pozbędzie się niedyspozycyjnego pracownika i nie chętnie będzie przyjmował do pracy kobiety posiadające dzieci.
Mówię to ja mama 4-latki. Słyszą, że masz dziecko jesteś z góry skreślona albo pójdziesz raz na opiekę i wypowiedzenie jedynie na Ciebie czeka
Kto zatrudni teraz rodzica?
Więcej o:
Copyright © Agora SA