Ulga prorodzinna. Ostatni dzwonek, by zyskać. Wkrótce wielu straci

Rozliczenia podatkowe można będzie składać już od połowy lutego. Dokumenty należy przedstawić w Urzędzie Skarbowym do 15 kwietnia. Rodziców z pewnością najbardziej interesuje ulga prorodzinna. Okazuje się, że to popularne odliczenie przejdzie duże zmiany od przyszłego roku.

Ulga prorodzinna. Komy się należy?

Ulga prorodzinna od wielu lat przysługuje wszystkim rodzicom, którzy spełniają kilka warunków. Ulga na dziecko przysługuje:

  • rodzicom;
  • opiekunom prawnym;
  •  rodzicom zastępczym.

To rozliczenie, które należy się rodzinom wychowującym dziecko poniżej 18. roku życia. Ulgę prorodzinną można rozliczyć na dziecko pełnoletnie, tylko gdy pociecha wciąż się uczy. W takim wypadku odliczeni przysługuje aż do 25. roku życia lub do ukończenia studiów naszego dziecka.

Tutaj jest jednak ważny warunek. Jeśli odliczamy ulgę prorodzinną na dziecko pełnoletnie, to nie może ono zarobić więcej niż 3089 zł rocznie.

Dobrze też wiedzieć, że ulga na dziecko 2021 przysługuje również na dzieci niepełnosprawne, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Ulga prorodzinna 2022. Kogo nie dotyczy?

Ulga prorodzinna nie przysługuje w kilku przypadkach. Chodzi przede wszystkim o sprawowanie władzy rodzicielskiej. Przykładowo – samo płacenie alimentów nie jest wystarczającym warunkiem, aby otrzymać prawo do ulgi. Jeśli rodzic nie utrzymuje kontaktów z dzieckiem, pieniędzy z ulgi prorodzinnej nie dostanie.

Z ulgi prorodzinnej nie mogą skorzystać także rodzice, którzy mają jedno dziecko i zarabiają więcej niż 112 tysięcy złotych rocznie. Dochód w tym wypadku liczony jest na oboje rodziców. Gdy mówimy o parach, które nie są małżeństwem,  to tylko jedno z rodziców może rozliczyć ulgę. Pod warunkiem, że jego zarobki nie przekroczą 56 tysięcy złotych rocznie.

Do osób, które nie mogą odliczyć ulgi prorodzinnej 2022, niedługo dołączą najbiedniejsi rodzice.

Zobacz wideo

Ulga prorodzinna 2022. Zmiany

Ulga prorodzinna 2022 w niezmienionej formule obowiązuje jeszcze tylko w tym roku.  Polski Ład wprowadził zwolnienie od podatku dochodowego do 30 tys. złotych rocznie. Wszyscy, którzy zarabiają najniższą krajową, nie będą mieli w związku z tym potrącanych zaliczek na podatek. Żeby móc skorzystać z rozliczenia, ich składki społeczne musiałyby wynieść przynajmniej tyle, co ulga prorodzinna. To niestety wykluczone przy niskich dochodach.

Więcej o:
Copyright © Agora SA