Zaszczepione dzieci dostaną więcej punktów w czasie rekrutacji do przedszkola. Sąd podtrzymał wyrok

Zapadła ostateczna decyzja. Zaszczepione dzieci będą w Tychach miały większą szansę na miejsce w publicznym przedszkolu. Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w tej sprawie.

Więcej informacji o aktualnej sytuacji w polskich szkołach i przedszkolach na stronie Gazeta.pl

Rada Miasta Tychy w grudniu 2019 roku uchwaliła, że dzieci ubiegające się o miejsce w publicznych przedszkolach, dostaną więcej punktów w czasie rekrutacji, jeśli przejdą obowiązkowe szczepienia zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień

Wojewoda zakwestionował uchwałę

Pomysł premiowania dzieci w ten sposób nie spodobał się wojewodzie śląskiemu, który zakwestionował wspomnianą uchwałę, twierdząc, że jest ona niezgodna z Prawem oświatowym. Sprawa następnie trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który jesienią 2020 roku stwierdził, że rozwiązania zastosowane w uchwale nie dyskryminują dzieci niezaszczepionych.

Kwestia szczepienia wynika z obowiązku ustawowego, a odmowa jego wykonania z przyczyn innych, niż wskazane w ustawie, wprowadza zróżnicowanie kandydatów wbrew woli ustawodawcy i nie ma charakteru racjonalnego. Nie jest też bezpodstawnym nierównym traktowaniem podmiotów podobnych, gdyż wszyscy są równi wobec prawa, również w sferze obowiązków ustawowych

- stwierdził WSA. Wojewoda się nie poddawał, od wyroku sądu w Gliwicach złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten oddalił skargę wojewody, utrzymując uchwałę radnych w mocy.

Zobacz wideo Co do zasady dziecko rodzi się zdrowe. Rodziców czeka jednak dużo stresów związanych ze stanami adaptacyjnymi noworodka

Zaszczepione dzieci dostaną więcej punktów

Tym sposobem, zaszczepione dzieci ubiegające się o miejsce w publicznym przedszkolu, dostaną w czasie rekrutacji o dziewięć punktów więcej niż ich niezaszczepieni rówieśnicy. Pozostałe kryteria to m.in.: objęcie dziecka obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (40 punktów), praca lub studia obojga rodziców w systemie dziennym (20 punktów), rodzeństwo w tej samej placówce (5 punktów).

Więcej o:
Copyright © Agora SA