Ulga na dzieci 2022. Ostatnia szansa, by skorzystać. Wkrótce rodzice stracą

Ulga na dziecko 2022 przysługuje każdemu, kto wychowuje dzieci i ewentualnie (w przypadku jedynaków) spełnia kryterium dochodowe. To duży zastrzyk gotówki, z którego rodzice cieszyli się pod koniec pierwszego lub na początku drugiego kwartału. Ale ta radość nie będzie już udziałem najbiedniejszych rodzin. Już od przyszłego roku wiele się zmienia.

Ulga na dziecko 2022. Kwoty odliczeń

Ulga na dziecko 2022 to naprawdę solidny zastrzyk gotówki. Rodzicom przysługuje na:

  • jedno dziecko – miesięczna ulga wynosi 92,67 zł (ulga roczna to 1112,04 zł).
  • dwoje dzieci – miesięczna ulga wynosi po 92,67 zł na każde dziecko (razem 185,34 zł); ulga roczna wynosi po 1112,04 zł na każde dziecko (łącznie na dwójkę dzieci to 2224,08 zł).
  • troje dzieci – miesięczna ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł a na trzecie dziecko 166,67 (razem 352,01 zł); ulga roczna na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 1112,04 a na trzecie dziecko - 2000,04 (roczna ulga na trójkę dzieci wynosi 4224,12).
  • czworo lub więcej dzieci – miesięczna ulga na pierwszą dwójkę dzieci wynosi po 92,67 zł, na trzecie dziecko – 166,67 a na czwarte i każde kolejne dziecko – po 225 zł (miesięczna ulga na czworo dzieci wynosi więc 577,01 zł). W skali rocznej otrzymujemy na pierwszą dwójkę dzieci po 1112,04, na trzecie dziecko 2000,04 zł a na czwarte i każde kolejne po 2700 zł, czyli łącznie 6924,12 zł.

Ulga na dziecko 2022. Dochód rodziców

Tylko w przypadku rodziców jedynaków brany jest pod uwagę dochód. Kryterium dochodowe jest niezmienne od lat. Wynosi:

  • 112.000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim
  • 112.000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko;
  • 56.000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.
Zobacz wideo Dziemianowicz-Bąk o Polskim Ładzie: Polski Ład nie jest lewicowy

Ulga na dziecko 2022. Ostatni rok korzystnych warunków

Ulga na dziecko 2022 przysługuje wszystkim, którzy mają dzieci i spełniają kryterium dochodowe (w przypadku wychowywania jedynaków) już ostatni rok. Od 2022 roku rząd wprowadził bowiem zwolnienie od podatku dochodowego do 30 tys. zł. rocznie. Ta pozornie korzystna zmiana spowoduje, że Polacy zarabiający najniższą krajową nie będą mieli potrącanych zaliczek na podatek (w rozliczeniach podatkowych brane będą pod uwagę jedynie składki społeczne).

Tylko w sytuacji, gdy składki społeczne podatnika wyniosłyby przynajmniej tyle, ile wynosi ulga na dziecko 2022, możliwe byłoby skorzystanie z ulgi na dziecko 2022. A to niemożliwe przy najniższych zarobkach.

Więcej o: