Opieka na dziecko 2022. Przywrócony zostanie dodatkowy zasiłek opiekuńczy, ale nie dla wszystkich

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2022 r. przywrócony zostanie dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres jego pobierania będzie ograniczony, a opieka na dziecko 2022 możliwa jedynie w ściśle określonych przypadkach. Kto będzie mógł ubiegać się wypłatę środków?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Nowe obostrzenia. Jak zareaguje młodzież?

W związku z ponownym wprowadzeniem nauki zdalnej rząd postanowił o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Otrzymanie go będzie możliwe wyłącznie na wniosek, po spełnieniu określonych warunków. 

Kto może otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2022? Środki będą na określony czas

Przywrócony przez rząd zasiłek opiekuńczy będzie przyznawany na okres od 1 do 27 lutego 2022 r. Szansę na jego wypłatę mają rodzice: 

  • dzieci do lat 8, 
  • ubezpieczeni rodzice dzieci: do 16 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności, do 18 lat z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad tą osobą.

Opieka na dziecko na kwarantannie 2022 to nie jedyna sytuacja uprawniająca do wypłaty świadczenia

Zasiłek opiekuńczy można otrzymać, jeśli dziecko zostało poddane kwarantannie lub izolacji, ponieważ w takiej sytuacji zostaje ono uznane za chore. Zgodnie z zapowiedziami minister Maląg dodatkowy zasiłek 2022 będzie można otrzymać także w sytuacji zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania z powodu COVID-19 klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły. Co istotne, nie musi dojść do zamknięcia całej placówki. Wystarczy, że zostanie zamknięta jedynie klasa lub grupa przedszkolna. Należy jednak podkreślić, że zasiłek zostanie przyznany jedynie w sytuacji, gdy drugi rodzic bądź opiekun nie może w tym czasie zapewnić opieki. 

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy 2022? Wniosek o opiekę na dziecko należy złożyć u pracodawcy lub ZUS

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego stanowi równowartość 80 proc. wynagrodzenia. Przysługuje on za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem i nie jest wliczany do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach, czyli 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Wniosek o przyznanie zasiłku osoby zatrudnione na umowach o pracę oraz zlecenie składają u swojego płatnika. W przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą oświadczenie powinno trafić do ZUS. 

Więcej o:
Copyright © Agora SA