Ulga na dziecko 2021 - limit dochodu. W tym roku rodzice dostaną pokaźną sumę. Potem będzie trudniej

Ulga na dziecko 2021 będzie ostatnią, którą otrzymają wszyscy rodzice mieszczący się w kryteriach dochodowych. Od kolejnego roku, gdy będziemy rozliczać podatki za 2022 roku, niestety już tak nie będzie. Odczujemy zmiany, które wprowadził Polski Ład. Ile wynosi limit dochodu w uldze na dziecko 2021?

Ulga na dziecko 2021 - limit dochodu. Warunki uzyskania zwrotu

Ulga na dziecko 2021 jest przyznawana na starych zasadach. Pod uwagę są brane ogólne warunki, takie jak limity dochodu czy wiek dziecka. Zwrot z przysługuje:

  • na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat,
  • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej)  i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych,  po ich zsumowaniu nie przekraczają 3089 zł.

Wspominany limit dochodu ulgi na dziecko 2021 nie zmieniły się od kilku lat. Obowiązuje tylko w sytuacji, gdy w rodzinie wychowujemy tylko jedno dziecko. Gdy opiekunów/rodziców jest dwoje, nie mogą  zarobić więcej niż 112 tys. złotych rocznie. Dla par niepozostających w związku małżeńskim kryterium dochodowe wynosi 56 tys. złotych rocznie na każdego rodzica. 

Ulga na dziecko 2021 - limit dochodu. Kwoty zwrotu z podatku

Ulga podatkowa 2021 na dziecko wynosi:

  • na pierwsze dziecko otrzymasz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1112,04 zł),
  • na drugie dziecko otrzymasz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1112,04 zł),
  • na trzecie dziecko otrzymasz 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2000,04 zł),
  • na czwarte i każde kolejne dziecko otrzymasz 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2700 zł).

To więc duży zastrzyk gotówki. Niestety ostatni rok będzie przysługiwał niemal wszystkim rodzinom.

Zobacz wideo Polski Ład. Czy rozliczanie się z małżonkiem się opłaca? [Q&A]

Ulga na dziecko 2021 - limit dochodu. Dużo zmian i to niekorzystnych

Ulga na dziecko  2021 jest rozliczana na starych warunkach.  Ale już w 2022 roku rząd wprowadził Polski Ład. Zdecydował się tym samym na zwolnienie od podatku dochodowego do 30 tys. zł. rocznie. W ten sposób osoby zarabiające najmniej nie będą miały potrącanych zaliczek na podatek (a jedynie do rozliczeń będą brane pod uwagę składki społeczne).

Jeśli rodzice mieliby otrzymać zwrot w dotychczasowej wysokości, ich składki społeczne musiałyby wynieść przynajmniej tyle, co ulga na dziecko 2022. To niemożliwe przy najniższych zarobkach.

Więcej o: