Ulga podatkowa 2022 na dziecko. Nowy Ład zakłada zmiany, które boleśnie odczuje wielu rodziców

Ulga podatkowa 2022 na dziecko, inaczej nazywana ulgą na dziecko czy ulgą prorodzinną, nie będzie przysługiwała najuboższym rodzicom. To ostatni raz, gdy rozliczają ją wszyscy. Wprowadzenie Polskiego Ładu wiele bowiem zmienia.

Ulga podatkowa 2022 na dziecko. Warunki

Najczęściej wykorzystywaną przez Polaków ulgą jest ulga podatkowa 2022 na dziecko. Przysługuje ona:

  • na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat,
  • na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • na każde dziecko do 25. roku życia, które ciągle się uczy oraz jego dochody (z wyjątkiem renty rodzinnej)  i przychody uzyskane w ramach ulgi dla młodych,  po ich zsumowaniu nie przekraczają 3?089 zł.

Jeśli w rodzinie wychowujemy tylko jedno dziecko, musimy spełnić dodatkowo kryterium dochodowe. Gdy opiekunów/rodziców jest dwoje, nie mogą  zarobić więcej niż 112 tys. złotych rocznie. Dla par niepozostających w związku małżeńskim kryterium dochodowe wynosi 56 tys. złotych rocznie na każdego rodzica. 

Ulga podatkowa 2022 na dziecko. Kwoty zwrotu z podatku

Ulga podatkowa 2022 na dziecko to duży zastrzyk gotówki. Zwroty wyglądają następująco:

  • na pierwsze dziecko otrzymasz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1?112,04 zł),
  • na drugie dziecko otrzymasz 92,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 1?112,04 zł),
  • na trzecie dziecko otrzymasz 166,67 zł miesięcznie (co daje rocznie 2?000,04 zł),
  • na czwarte i każde kolejne dziecko otrzymasz 225 zł miesięcznie (co daje rocznie 2?700 zł).
Zobacz wideo Kotecki z RPP: To jest bardzo zły moment na wprowadzenie Polskiego Ładu

Ulga podatkowa 2022 na dziecko. Niekorzystne zmiany w kolejnym roku

W kolejnym roku, gdy będziemy rozliczać PIT-y za 2022 rok, czeka nas przykra niespodzianka. Nie każdy spełniający wyżej wymienione warunki, będzie mógł skorzystać z ulgi podatkowej 2022 na dziecko. Dlaczego?

Ulga jest bowiem związana z wysokością zapłaconych składek ZUS i zdrowotnych. Kiedy w zeznaniu jest ona wyższa lub równa uldze, zwrot przysługuje rodzicom w całości.

Od stycznia 2022 roku Polski Ład wprowadził zwolnienie od podatku do dochodu 30 tys. zł rocznie. Rodzice, którzy zarabiają najmniej, nie będą mieli potrącanych zaliczek na podatek. W ich przypadku będą brane pod uwagę jedynie składki społeczne, które musiałyby być równe lub wyższe od ulgi na dziecko. Przy zarobkach najniższych jest to niestety warunek niemożliwy do spełnienia.

Więcej o: