Ulga prorodzinna 2022. Rodziców czekają niekorzystne zmiany

Ulga prorodzinna 2022 przejdzie duże zmiany. W tym roku ostatni raz rozliczamy się według starych warunków. Duże komplikacje wprowadza Polski Ład. Zwrotu podatku nie zobaczą rodzice, którzy zarabiają najniższą krajową.

Ulga prorodzinna 2022. Warunki

Warunki ulgi prorodzinnej 2022 nie zmieniają się. Kryteria dotyczące dochodu czy liczby dzieci pozostają bez zmian. Ulgę prorodzinną 2022 można rozliczyć na dzieci:

  • małoletnie,
  • bez względu na wiek, jeśli w 2021 roku otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do czasu ukończenia 25 roku życia, jeśli studiują w Polsce lub za granicą.
  • zarabiające mniej niż 3089 zł.

Rodzice przez cały rok nie mogą zarobić więcej niż 112 tys. złotych. Dla jednego rodzica (na przykład dla par, które nie są w związku małżeńskim) kryterium dochodowe wynosi 56 tys. złotych. 

Ulga prorodzinna 2022. Kwoty odliczeń                                        

Kwoty zwrotu z tytułu ulgi prorodzinnej 2022 będą bez zmian. Przysługuje:

  • na jedno dziecko -  1 112 zł,
  • na dwoje dzieci - 2 224 zł,
  • na troje dzieci – 3336 zł.
Zobacz wideo

Ulga prorodzinna 2022. Zmiany

Skoro ogólne warunki przyznania ulgi prorodzinnej 2022 się nie pozostają takie same, to co się zmienia?

Zacznijmy od wyjaśniania, że odliczenie ulgi prorodzinnej jest związane z wysokością zapłaconych składek ZUS i zdrowotnych. Dotychczas gdy w rozliczeniu podatkowym kwota ta była wyższa lub równa uldze, zwrot był naliczany w całości. Ale to już nie będzie dotyczyło wszystkich.

Polski Ład wprowadził zwolnienie od podatku do dochodu 30 tys. zł rocznie. Oznacza to, że pracownicy, którzy zarabiają najniższą krajową nie będą mieli potrącanych zaliczek na podatek. W naliczaniu ulgi prorodzinnej 2022 brane pod uwagę wyłącznie składki społeczne. A tych „nie starczy" do pokrycia całej ulg. Przy najniższych zarobkach niemożliwe jest, aby składki społeczne były równe lub wyższe od ulgi na dziecko.

Więcej o: